V hluckém kině se promítalo bez povolení!

V hluckém kině se promítalo bez povolení!
Foto: sal  /  Hlucké kino.
Hluk Zprávy 08 / 02 / 2010

Pokud by v sále hořelo, vina by padla na hlavu starosty

V těchto dnech vyšlo najevo, že v hluckém kině se půl století promítalo bez řádného schválení. Co z toho vyplývá? Pokud by kdykoliv v průběhu promítání došlo k nějaké dramatické události, jako třeba k požáru, vina by plně padala na hlavu starosty. A mohl by z toho být i nepodmíněný trest odnětí svobody.
„Na to, že kino nebylo nikdy schváleno k promítání, jsme došli náhodou. V televizi jsem viděl reportáž z Ruska, kde při požáru v nočním klubu zemřelo 112 lidí, a napadlo mne zjistit, jestli naše kino stále splňuje bezpečnostní podmínky hasičů. Zašel jsem proto za velitelem jejich sboru a ten mne uklidnil, že i kdyby byla budova zkolaudována v roce 1950 a odpovídala tehdy bezpečnostním předpisům, tak by jim měla odpovídat i nyní,“ uvedl Jan Šimčík, starosta Hluku, který si šel tuto podmínku víceméně formálně ověřit na stavební úřad. Tam se však nestačil divit.
„Prošel jsem všechny dokumenty, ale jakákoliv zmínka o tom, že se v budově současného kina může promítat, zcela scházela. Jestliže vezmu v potaz fakt, že se dům měnil ze sokolovny na kino kolem roku 1960, tak to značí, že se v kině bez řádného povolení promítalo přibližně padesát let!“ upozornil Šimčík.
Hasiči tuto možnost nevylučují. „Vycházíme ze zásady, že pokud nějaký objekt prošel kolaudačním řízením, tak jej neprověřujeme. Je pravda, že objekty určené k hromadným akcím, jako jsou kulturní domy, diskotéky a kina, nárazově kontrolujeme, nicméně kina určitě nejsou v tomto ohledu na prvním místě,“ vysvětlil Ivo Mitáček, tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
Starosta proto nyní urychleně řeší jak situaci dát do souladu se zákonnými předpisy. „Rada dala posoudit budovu hygienikům a hasičům, pak dáme zakreslit skutečný stav a poté budeme řešit co dál,“ upřesnil starosta.
Kino v Hluku je v současné době již ve stavu, který doslova volá po rekonstrukci. Nedávno zastupitelé rozhodli, že budovu neprodají, ale že kino ve městě udrží a opraví.

TOPlist