V Hradišti můžete studovat jedinečné obory

V Hradišti můžete studovat jedinečné obory
Foto: sal  /  Ivo Barteček
Uherské Hradiště Zprávy 21 / 09 / 2012

Exkluzivní rozhovor s Ivo Bartečkem, novým děkanem uherskohradišťské fakulty

I když stojí na prahu prvního akademického roku v roli děkana uherskohradišťské Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati (FLKŘ), nervozitu nepociťuje. Historik Ivo Barteček, který zítra oslaví devětapadesáté narozeniny, má totiž zkušeností na rozdávání. Bývalý děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v exkluzivním rozhovoru pro DOBRÝ DEN S KURÝREM odtajnil své plány.
„Akademickou obec a akademický senát jsem oslovoval s programem, který shrnu do pěti bodů - spolupráce s městem Uherské Hradiště, proměna obrazu fakulty uvnitř těla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, stabilizace fakulty a jí zastoupených oborů, včetně kombinovaného studia, a podpora badatelských aspirací. Všechno jsou to standardy, na něž jsem zvyklý, a které náleží k akademickému světu,“ prozradil Ivo Barteček, který je přesvědčen, že vysokoškolští studenti patří k městu Uherské Hradiště, o čemž svědčí již třetí narozeniny hradišťské fakulty.
Usilujete o zvýšení kreditu školy zavedením magisterských oborů? Zatím je možné na FKLŘ získat pouze titul bakalář...
Doplnění magisterského stupně je bezesporu očekáváno. Ve svém volebním programu jsem pro nejbližší měsíce hovořil o personální stabilizaci. Dosažení akreditace má své standardní kroky, které nelze opomenout, a časový průběh, který nelze uspěchat. Ti, kteří sledují dění na FLKŘ, jsou informováni, že nabízené obory, jako Ovládání rizik a Ochrana obyvatelstva, jsou jedinečnými v rámci České republiky. Dovolte poznámku. Titulu bakalář musí dosáhnout každý adept vysokoškolského diplomu. Kvalitní bakalář je předpokladem kvalitního studia magisterského. Bakalářské studium na FLKŘ pokládám za kvalitní.
Jaké vůbec najdou absolventi uplatnění v praxi? Kde je možné se setkat s absolventy FKLŘ?
Ve dnech 5. a 6. září 2012 se uskutečnila na Fakultě logistiky a krizového řízení mezinárodní konference na téma „Řízení krizových stavů“ za účasti povolaných odborníků a mimo jiné hejtmana Zlínského kraje a starosty Uherského Hradiště. Toto pracovní setkání dalo jasnou odpověď, že přítomnost absolventů studijních oborů Ovládání rizik a Ochrana obyvatelstva je žádoucí jak ve veřejné správě, tak i v podnikatelské sféře. Tyto zkušenosti jsou univerzálně uplatnitelné a naše studentky a naši studenti jsou konkurenceschopnými v nadregionální úrovni. Co se týká absolventů oboru Logistika a management, lze je najít v celém prostoru České republiky, zejména ve středním managementu. Je velmi potěšující, že přibližně 20 procent absolventů je ze Slovenské republiky a přispívají tak k šíření dobrého jména naší fakulty.
Kapacita školy není zaplněná ani z poloviny, svého času se hovořilo o kapacitě 2 000 studentů, dnes je jich tuším kolem 900. Jaké je třeba učinit kroky, aby byla škola schopna vychovávat více absolventů? Je to spojená nádoba s výše uvedenou poptávkou v praxi, nebo jiný problém?
Čteme-li dnešní tisk a posloucháme-li dnešní zpravodajství, jsme poučeni, že počty populace v České republice (a Evropě obecně) klesají, a tudíž klesá i počet studentů vysokých škol. Počet studentů na vysokých školách v České republice prodělává a teprve prodělá důležité proměny. Uvádíme-li v zaokrouhlené podobě počet studentů na fakultě kolem 900, pak to odpovídá v danou chvíli reálným možnostem. V tomto směru nestojí fakulta před dramatickými rozhodnutími měnit počet studujících. Přáním je tento počet i v budoucích letech uchovat. Odpověď ale dají obecné trendy. Pro informaci, počet studentů, na něž je ze strany MŠMT poskytována dotace, je limitován a bude limitován. Nejde o výchovu více studentů, jde o přípravu kvalitních studentů.
Svého času existoval ambiciózní projekt vědecko-technologického parku ve Starém Městě s laboratořemi na Východě. Projekt měla financovat Evropská unie. Je to už minulost, nebo projekt ještě dýchá?
Seznámil jsem se se základní dokumentací. Fakulta v době svého ustavení připravila a podala příslušný projekt. Po následném vyhodnocení požadavků zadavatele, to na jedné straně, a po zvážení skutečných možností a kapacit fakulty, to na straně druhé, bylo v oblasti vědecko-výzkumné od tohoto projektu odstoupeno. Toto rozhodnutí shledávám jako opodstatněné. Současný trend nižšího počtu studentů a limitovaných prostředků jdoucích do vysokého školství toto rozhodnutí jen stvrzuje.
Vysoké školství patří neodmyslitelně k životu města, jak se do něj univerzita plánuje zapojit v letošním akademickém roku?
Akademickému prostředí náleží péče o studenty, vzdělávání a současně toto doplňující vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost. Rád bych připomenul, že univerzitnímu prostředí náleží třetí role - společensko-kulturního vyzařování. Uherské Hradiště je pro to ideálním prostředím. Připomínám, že to je Uherské Hradiště, které v roce 2011 obdrželo prestižní hodnocení Sdružení historických sídel Čech a Moravy za péči o kulturní odkaz a jeho zprostředkování současnosti. Nový obor fakulty, Řízení environmentálních rizik, může přispět například ve spolupráci s projektem Rochus. Zásadní v tomto směru je spolupráce s radnicí. V pondělí 17. září 2012 na jednání zastupitelstva budou návrhy této spolupráce ze strany fakulty představeny.


TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace