V Hradišti vznikne největší střední škola v kraji

V Hradišti vznikne největší střední škola v kraji
Uherské Hradiště Zprávy 12 / 07 / 2010

Velký úbytek studentů si vyžádá sloučení dvou středních škol v Uherském Hradišti. Střední škola průmyslová a hotelová (SŠPH) vezme pod svá křídla Střední zdravotnickou školu (SZŠ). Na mapě škol Zlínského kraje tak vznikne nový subjekt - Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště.
„Demografický pokles je skutečně markantní, ubývá studentů hlavně v technických oborech, ale křivka počtu studentů klesá i u gastro oborů,“ potvrdil hlavní impuls ke sloučení Jaroslav Zatloukal, ředitel nově se rodícího středoškolského gigantu. „Průmyslová hotelovka“ je aktuálně naplněna jen z 88 procent, SZŠ dokonce pouze ze 66 procent.
Fúze přichází jen dva a půl roku po sloučení střední průmyslové školy se sousední střední školou hotelovou a obchodní, jehož důvodem byl rovněž očekávaný pokles školáků. Ředitel hotelovky Jan Jurek tehdy odcházel do starobního důchodu a stejný osud potká i dlouholetého ředitele SZŠ Zdeňka Gogolu. „Jiné personální změny neplánujeme, všechno zůstane při starém. Hlavní hybnou pákou na bývalé zdravotnické škole zůstane zástupkyně ředitele Dana Tománková,“ říká Zatloukal.
Sloučení podle Zlínského kraje, který je zřizovatelem škol, přinese pozitiva v podobě větší a ekonomicky silnější organizace. „Škole se navíc zvýší šance na dosažení peněz z evropských strukturálních fondů, tudíž může investovat do nákladnějších učebních pomůcek a studenti se dočkají lepších podmínek pro výuku teorie i praxe,“ je přesvědčen Josef Slovák, krajský radní pro školství.
Škola se tak stane největší ve Zlínském kraji, navštěvovat ji bude skoro třináct stovek studentů. „Nabídka oborů zůstane zachována a navíc počítáme s otevřením učebního oboru ošetřovatelka. Do budoucna se pak zabýváme myšlenkou bakalářského studia všeobecná sestra ve spolupráci se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati,“ podotkl Zatloukal.

TOPlist