V kronice Ostrohu jsou bílá místa. Chybí zápisy od roku 1999!

V kronice Ostrohu jsou bílá místa. Chybí zápisy od roku 1999!
Foto: ilustr., web
Uherský Ostroh Zprávy 08 / 10 / 2014

Kronika patří k rodinnému stříbru každé obce a města. Dá se říct, že pokud něco na radnicích funguje stále a bez ohledu na vládnoucí politickou stranu a letopočet, tak je to vedení kronik. Výjimkou je Uherský Ostroh. Tady má kronika několik bílých míst.
O co jde? „Nejsou k dispozici zápisy od roku 1999 až do dnešní doby,“ říká starostka Hana Příleská a upozornila, že i když padlo několik termínů k nápravě, žádný z nich se nesplnil. „Kronikářka stále tvrdila, že má záznamy pouze v digitální podobě. K dnešnímu dni mám k dispozici v pracovní verzi zápisy do kroniky za rok 2010 a 2011.“
Kronikářkou Uherského Ostrohu je od 10. července 2000 zastupitelka Věra Hendrychová. Někdejší šéfka kulturního odboru města je dnes už na penzi a podle starostky Příleské si vede zápisy elektronicky. Proč došlo k tak rozsáhlému informačnímu výpadku, to odmítla sdělit. „Nebudu se vyjadřovat. Dopracovávám ročníky,“ zestručnila Věra Hendrychová.
Nedostatky kroniky se dostaly opakovaně také na jednání městského zastupitelstva. Na tom posledním, které se uskutečnilo 27. srpna, navrhla kronikářka a zastupitelka vlastní termíny k nápravě. Zápisy za roky 2012 a 2013 se zavázala doplnit do konce volebního období, tedy říjnových voleb. Zápisy za roky 1999-2003 má dopracovat nejpozději do posledního ledna 2015 a zprávy za roky 2004-2009 nejpozději do 31. července 2015.
Podle zdroje DOBRÉHO DNE objevil nedostatky Lukáš Čoupek, ředitel Státního okresního archivu v Uherském Hradišti. „Stalo se tak už na jaře při jeho cestě do Ostrohu v rámci skartačního řízení. Namátkově se zajímal o kroniku, ve které našel bílá místa…,“ řekl zdroj. „Nemohu se k tomu vyjádřit, neboť jsem vázán povinnosti zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které jsem se dozvěděl při výkonu činnosti dle zákona o archivnictví a spisové službě,“ reagoval ředitel Čoupek. „Pouze v obecné rovině mohu říct, že povinnost vést kroniku je stanovena zákonem o kronikách obcí. Tento zákon však přímo nestanoví žádné sankce, pokud obec tuto povinnost neplní. To ovšem neznamená, že tato povinnost je nevymahatelná. Lze podat třeba podnět odboru kontroly ministerstva vnitra, který provádí kontrolní činnost v oblasti výkonu samostatné působnosti obcí. Především však by zde měla fungovat jakási veřejná kontrola, neboť do kroniky může každý nahlédnout a občané obce starší 18 let mohou dokonce navrhovat změny v zápisu. Občané by se tedy mohli a měli zajímat, co se v kronice píše. A pokud zjistí, že kroniku nikdo nepíše, měli by se ptát svých volených zástupců, proč obec neplní zákonem dané povinnosti, případně jak nakládá s veřejnými finančními prostředky, pokud byla třeba kronikáři vyplacena za vedení kroniky odměna.“
Pokud jde o Státní okresní archiv, ten provádí kontrolní činnost pouze v oblasti spisové služby. Základní povinností obce v této oblasti je uchovávat dokumenty a umožnit z nich archivu výběr archiválií. To znamená, že pokud obec zničí nebo ztratí obecní kroniku, může jí být archivem ve správním řízení udělena pokuta až do výše 200 tisíc korun.

A jak reaguje na nedostatky v městské kronice vedení Uherského Ostrohu? Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská:
Jak kronikářka Hendrychová vysvětluje „bílá místa“ v kronice?
Nijak. Nechtěla se k tomu vyjadřovat. O zápisy do kroniky města jsem se začala zajímat v roce 2012, kdy měl být hotový zápis za rok 2011. Ani ve snu by mne nenapadlo, že nám chybí celé období po zvolení paní Hendrychové kronikářkou města (10. července 2000, pozn. autora).

Které období zůstalo bez poznámky? V usnesení zastupitelstva se uvádí, že chybí zápisy z let 1999-2003, 2004-2009 a dále roky 2012 a 2013. Znamená to, že v kronice jsou tyto roky zcela bez záznamu?
Nejsou k dispozici zápisy od roku 1999 do dnešní doby. Kronikářka stále tvrdila, že má záznamy pouze v digitální podobě. Několikrát byly dohodnuty termíny ke zpracování kroniky města. První byl stanoven po dohodě s kronikářkou do 30. listopadu 2012. Nestalo se tak. K dnešnímu dni mám k dispozici v pracovní verzi zápisy do kroniky za rok 2010 a 2011.

Jakým způsobem se vede ostrožská kronika? Kolik stran se obvykle věnuje jednomu roku? Obvykle se jeden rok zaznamenává na 40 stran formátu A2.
Kronikářka si vede zápisy elektronicky, což zákon o kronikách umožňuje. Pracovní verze zápisů má kolem devadesáti stran.

Jeden z nejzkušenějších kronikářů na Slovácku, Milan Kubíček ze Starého Města, tvrdí, že ostrožským zastupitelstvem navržené termíny by nejspíš nedokázal splnit. Osobně se s ničím podobným od roku 1994, kdy píše staroměstskou kroniku, nesetkal. Kronikářka nepodléhala za vašeho vedení ani za starostování Vlastimila Vaňka kontrole?
Nevím, jak to bylo za bývalého starosty, ale po mém nástupu do funkce jsem se snažila tuto situaci vytrvale řešit. Bylo stanoveno několik termínů, které nebyly opakovaně dodržovány. Proto jsem problém otevřela letos v květnu na zastupitelstvu města v bodě „Různé“ a zde také Věra Hendrychová přislíbila, že vše bude hotovo do konce tohoto volebního období. Na dalším jednání zastupitelstva, které se uskutečnilo 27. srpna, pak byl uložen úkol dopracovat do kroniky města v jasných termínech. Zápisy za roky 2012 a2013 mají být dopracovány do konce volebního období 2014. Zápisy za roky 1999 až 2003 do 31. ledna 2015 a zápisy za roky 2004 až 2009 do 31. července 2015. Tyto termíny byly navrženy kronikářkou a také zastupitelkou Věrou Hendrychovou.

Je pravda, že kronikářka přišla v minulosti o elektronický archiv svých poznámek? Pokud ano, tak co a kdy se ztratilo?
Nemám o tom bližší informace. Před posledním jednáním zastupitelstva města se zmínila, že o nějaké poznámky přišla. Ale v jakém to bylo rozsahu, už nespecifikovala.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace