V Ostrohu je na 200 prázdných domů. Město nabízí peníze na opravu

V Ostrohu je na 200 prázdných domů. Město nabízí peníze na opravu
Foto: ilustr., web
Uherský Ostroh Zprávy 01 / 04 / 2015

Mateřskou školku, školu, hřiště, lékaře, obchody, částečně i služby, to všechno máme. Do sousedního Veselí nad Moravou nebo Uherského Hradiště můžeme jezdit autobusy, vlakem nebo po cyklostezce. Tak proč je nás v Uherském Ostrohu stále méně? Na otázky, které trápí starostku města Hanu Příleskou, chybí jasné odpovědi.
K letošnímu 1. lednu žilo v Ostrohu přesně 4 379 obyvatel, což je o dvaatřicet lidí méně než ke stejnému datu v roce 2014. O žádné významné číslo sice nejde, jenomže počet stále žijících obyvatel ve městě trvale klesá. Úbytek obyvatel navíc začíná být i vidět. Na území města je v současnosti bezmála 200 neobydlených domů, ve kterých nemá nikdo trvalý pobyt.
Vedení města proto v těchto dnech přichází s novou strategií podpory výstavby rodinných domů.
V čem spočívá? „Jednou z cest, která má vést k zastavení nepříznivého trendu, je nabídka finančního příspěvku těm, kteří si chtějí opravit či zrekonstruovat neobydlený zchátralý domek nebo postavit domek v prolukách, případně nejdříve objekt zbourat a pak postavit nový. Podmínkou bude přihlásit alespoň jednu osobu k trvalému pobytu,“ objasňuje Hana Příleská. „Toto řešení má několik výhod. Odpadají náklady na zasíťování pozemků a pak další náklady na údržbu inženýrských sítí. Je to příležitost k žádoucímu zahuštění města a zlepšení jeho vzhledu. Jedná se navíc o méně finančně nákladné a časově pružnější řešení, než kterým je příprava stavebních pozemků s inženýrskými sítěmi.“
Dalším krokem ze slepé uličky je pak příprava stavebních míst výkupem a následným zasíťováním parcel. „Město vlastní minimum pozemků vhodných k výstavbě. Takže nejprve je potřeba dotčené pozemky vykoupit nebo přeparcelovat, vybudovat inženýrské sítě a následně nabídnout potenciálním zájemcům,“ pokračuje starostka Příleská. „Jsme připraveni dát majitelům pozemků za výkup atraktivní cenu, ale nechceme podporovat spekulativní chování. Nemalou část prostředků totiž budeme muset vložit do výstavby inženýrských sítí. Jedná se o dlouhodobý, ale pro budoucnost našich následovníků nezbytný proces.“
Zastupitelé města se už na ceně shodli, za metr čtvereční se bude nabízet 300 korun. „Jde o vyšší částku, než jakou by lidé dostali dle znaleckého posudku, protože se většinou jedná o ornou půdu nebo ostatní plochu bez inženýrských sítí. Zároveň se jedná o cenu obvyklou v podobných lokalitách, jako je Uherský Ostroh,“ vysvětluje Hana Příleská. A dodává, že majitelé parcel získávají šanci k výhodnému prodeji půdy.
Ostroh chce vykupovat pozemky v ulici Jezerní, v lokalitě Sídliště, Drahová-Nový lán a také v ulici Svatopluka Čecha.

Co se nabízí
150 tisíc - na demolici neobydleného domu s následnou výstavbou rodinného domu a přihlášením k trvalému pobytu alespoň jedné osoby po dobu 10 let
100 tisíc - na rekonstrukci neobydlené budovy s podmínkou přihlášení alespoň jedné osoby na dobu 10 let
80 tisíc - na výstavbu rodinného domu na historicky zasíťovaném území s podmínkou přihlášení alespoň jedné osoby

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist