Včely ohrožuje mor, kraj vybral firmu na monitoring

Včely ohrožuje mor, kraj vybral firmu na monitoring
Foto: ilustr., web
Zprávy 12 / 09 / 2013

Výzkumný ústav včelařský z Máslovic. Tak se jmenuje organizace, ke které dnes vzhlíží s nadějí místní včelaři. Včelstva na celé jižní Moravě sužuje mor a specialisté z Máslovic jsou těmi, kteří dostali od krajských radních důvěru k monitoringu choroby. Rada současně uzavřela s VÚV Máslovice smlouvu o dílo. Nabídková cena za zhotovení Monitorovací studie dosáhla 297 660 korun.
„Máme tak zajištěn zejména sběr a vyšetření celkem 700 směsných vzorků na přítomnost původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae a předání výsledků vyšetření. Samotná studie bude obsahovat zejména shrnutí stávající nákazové situace, popis cest šíření nákazy a možnosti prevence, odhad škod způsobených chorobou a návrh opatření k tlumení a prevenci nákazy,“ vysvětluje Denisa Kapitančíková, mluvčí jihomoravského hejtmanství. „Společnost bude navíc spolupracovat s jednotlivými okresními včelařskými výbory. Ty určí území, na kterých se budou provádět laboratorní vyšetření a která budou spolupracovat při sběru vzorků.“
Včelí mor, který je rozšířen po celém světě, je důsledkem nedostatečného zajištění čistoty úlů. U volně žijících včel se téměř nevyskytuje.

TOPlist