Ve Vesnici roku to vře. Radní odvolali ředitele školy!

Ve Vesnici roku to vře. Radní odvolali ředitele školy!
Foto: archiv  /  Dnes již bývalý ředitel Libor Daňhel je připravený se bránit soudní cestou.
Ostrožská Lhota Zprávy 04 / 06 / 2024

Hustá atmosféra na Základní a mateřské škole v Ostrožské Lhotě vygradovala odvoláním ředitele Libora Daňhela. Radní tak vyslyšeli ostrou kritiku části školské rady, ale i rodičů, kteří dokonce sepsali petici, ve které žádali výměnu vedení školy. Daňhel však důvody k odvolání nevidí, chystá právní kroky.

„Nezlobte se, ale podle mého názoru není vhodné se k tématu vyjadřovat do novin. Usnesení zastupitelstva mluví za vše,“ komentoval kauzu stroze Roman Tuháček, starosta Ostrožské Lhoty.

Radní ředitele odvolali v pátek odpoledne na doporučení zastupitelstva. Opírají se přitom o podněty školské rady, zprávu České školní inspekce a petici za odvolání ředitele, kterou údajně podepsalo více než 70 procent rodičů všech školáků.

Obec řediteli především vyčítá, že v rozporu se zákoníkem práce rozvázal poměr s vedoucí mateřské školy. Krajský soud už potvrdil, že výpověď je neplatná. Za právní zastoupení a náklady řízení  ředitel podle radních způsobil škodu více než 58 tisíc korun. Ve hře je navíc náhrady ušlé mzdy ve výši bezmála 750 tisíc korun.

Radní odvolání odůvodňují zprávou České školní inkspekce a školské rady, která poukázala na fluktuací personálu, která je odrazem nepříznivého, stresujícího prostředí na škole. Rodiče navíc v petici vyjádřili dlouhodobou nespokojenost s vedením školy i nestabilitou pedagogického sboru.  Jelikož radní prohřešky považují za závažné, sáhli k odvolání. Vedením školy dočasně pověřili Radku Chmelíčkovou.

Libor Daňhel ale jakékoliv pochybení odmítá, škola podle něj funguje a dlouho nic nenasvědčovalo vyhrocení situace. Zlom podle něj přišel v dubnu. „Učitelky si na poradě postěžovaly, že je vedení školy málo chválí a neváží si jejich práce, zvažují proto odchod. Při každé příležitosti přitom všem za odvedenou práci děkuji, mají vysoké osobní ohodnocení a nejlepší dostávají třinácté i čtrnácté platy,“ diví se Daňhel, podle kterého někdo vzápětí vypustil fámu, že chce skončit deset kantorů, na což reagovali rodiče sepsáním petice za jejich podporu. „Když jsme chtěli starostovi situaci vysvětlil, nenechal nás ani domluvit. Má prý jiné informace,“ kroutí hlavou Ludmila Kolářová, zástupkyně ředitele školy. „Nikdo přitom výpověď nepodal, ani nedostal,“ dodal Daňhel, na kterém rodiče v petici nenechali nit suchou. „Škola už přišla o zkušené pedagogy, kteří dobrovolně ukončili pracovní poměr kvůli napjaté atmosféře, chaotické komunikaci a arogantnímu jednání vedení školy. Za tři roky pod vedením Libora Daňhela se jejich počet pohybuje kolem dvaceti,“ píše se v petici rodičů, kteří zároveň apelovali na výměnu vedení školy.

I když číslo v petici odpovídá skutečnosti, podle vedení školy drtivá většina kantorů odešla kvůli mateřské dovolené, důchodovému věku nebo stěhování. „Jen jeden učitel odešel, protože se mu nelíbilo, že sázíme více na rozvoj a kritické myšlení žáků než otrocké biflování,“ reagovala Ludmila Kolářová, zástupkyně ředitele školy. „Když jsem školu převzal, nebyla v ideální ekonomické kondici, což vyřešily až hloubkové audity a přijatá opatření. Ale aktuálně už je zdravá, skvěle vybavená a funguje bez zásadních problémů. I přesto k nám neustále chodí další a další kontroly, aby našly důvody k odvolání, které podle mého názoru zkrátka neexistují. Uváděné argumenty nejsou závažným porušením zákona,“ podotkl Daňhel, podle kterého petiční výbor vychází pouze z doslechů a rozhovorů s malou částí zaměstnanců.

Atmosféra ve škole každopádně není dobrá, učitelský sbor se rozdělil na dva tábory, jeden drží se starostou, druhý s dnes již bývalým ředitelem. „Starosta se cítí pevný v kramflecích, od začátku se snaží zasahovat do pracovněprávních vztahů na škole, argumentuje pozicí zřizovatele. Ale škola má samostatnou právní subjektivitu, navíc se řídí zákony, nikoliv rozkazy vedení obce,“ zdůraznil Daňhel.
Obec argumentuje i kontrolní zprávou České školní inspekce (ČŠI). „Inspekční zpráva je veřejně přístupná, žádné důvody k odvolání v ní nejsou,“ reagovala Kolářová. „Z inspekční zprávy účelově citovali vybrané pasáže i zastupitelé na zastupitelstvu a petiční výbor na facebooku. Za zákona přitom má inspekční zprávu projednat školská rada, která tak ale doposud neučinila a nečinností dává prostor dohadům a domněnkám,“ tvrdí ředitel.
ČŠI „naběhla“ do školy v únoru. Kdyby se podle Karla Kováře, náměstka ústředního školního inspektora, prokázala mimořádně závažná selhání, navrhne zřizovateli odvolání ředitele. To se však nestalo. „U podnětu ohledně neinformovanosti zákonných zástupců a žáků o jiném způsobu vzdělávání na prvním stupni školy jsme vyhodnotili stížnost jako důvodnou, nicméně skutečnost není důvodem pro návrh na odvolání ředitele. Druhou skutečnost stížnosti nebylo možné potvrdit, protože byla shledána důkazní nouze, podnět byl tedy neprokazatelný,“ informoval Kovář.
Odvoláním ředitele kauza nejspíš neskončí, Daňhel je totiž připravený se bránit soudní cestou.

autor: PETR ČECH

Tagy článku

TOPlist