Velká voda si nevybírá

Velká voda si nevybírá
Uherské Hradiště Zprávy 01 / 10 / 2010

Velká voda o sobě letos dala opět vědět s plnou silou, i když Uherskému Hradišti se až na drobné nepříjemnosti naštěstí vyhnula. Znovu se však potvrdilo, že protipovodňová opatření je třeba budovat systematicky a s předstihem, ne až po záplavách.
Uherskohradišťská radnice si toho je vědoma a ochraně před velkou vodou věnuje patřičnou pozornost. Od roku 1997 uskutečnila již celou řadu dílčích opatření. „Vzniklo například několik suchých poldrů, kam se může voda bez následků vylít, bylo rozšířeno koryto řeky Moravy tak, aby pojalo větší množství vody, a došlo i k částečné realizaci protipovodňové a protierozní ochrany v povodí Vinohradského potoka,“ vypočítává Stanislav Blaha, místostarosta města Uherské Hradiště. Velmi důležitým krokem bylo také vyřešení majetkoprávních vztahů na území dotčeném projektem protipovodňové ochrany na řece Moravě. Ve spolupráci s Povodím Moravy tak mohla být v létě letošního roku dokončena první část velké protipovodňové stavby na nábřeží mezi moravním mostem a lávkou do Starého Města a pokračování celého projektu, jehož dokončení je plánovano na konec roku 2012, je na spadnutí. Kromě vybudování inundační hráze, která by měla ochránit městskou část Rybárny, by mělo dojít k vybudování systému hrází, zídek a dalších opatření podél toku řeky Moravy a Baťova kanálu. Ten umožní převést přes kritický profil v území velké kulminační průtoky a v případě přelití koryta usměrní a vymezí rozliv v krajině.
„Celý projekt v hodnotě 300 milionů korun předcházela velmi náročná projektová příprava i relativně zdlouhavé řešení majetkových vztahů na pozemcích, kterých se projekt týká,“ uvedl Stanislav Blaha. „Město Uherské Hradiště tyto pozemky vykoupilo nebo směnilo, a proto bylo letos, po dvanácti letech jednání, možné zahájit územní řízení,“ dodal.
Kromě zabezpečení vodních toků je při povodních nutná i celá řada dalších opatření, například dobrá dopravní dostupnost a prostupnost městského regionu. Ta je dnes umožněna komunikačním obchvatem I/50, stejně jako novým podjezdem pod tratí ČD, který navíc tvoří důležitou inundační propust v drážním tělese.
Další kroky by měly přinést řešení i místním částem. Například z letošního jara, kdy problémy s vodou způsobila především říčka Olšava, vyplynulo, že je třeba zpracovat studii protipovodňových opatření i v povodí melioračního odpadu v Sadech s cílem zamezit zaplavování komunikace Sady - Vésky a ulice Na Jordálce. Velká voda si nevybírá a je třeba být ve střehu.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace