Velké plány Hluku: 38 milionů do sportovního areálu

Velké plány Hluku: 38 milionů do sportovního areálu
Foto: ilustr. web
Hluk Zprávy 01 / 12 / 2016

Až na částku 38 milionů korun, což je přibližně polovina ročního rozpočtu města Hluk, se mají vyšplhat celkové náklady na vylepšení jeho sportovního komplexu. Město má po částečné rekonstrukci sportovní haly, kterou uskutečnilo před dvěma lety, a letošním odkoupení tenisových kurtů zájem na realizaci celkem tří smělých projektů. Jde o revitalizaci fotbalového hřiště, vznik nového atletického oválu a pořízení umělé trávy pro druhou tréninkovou plochu.
První ze tří projektů mohl být už dnes před dokončením, jenomže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost o dotaci na obnovu fotbalového hřiště zamítlo. V tomto případě jde o plán na kompletní obnovu hřiště, na kterém hraje svoje zápasy fotbalový oddíl TJ Spartak. Za bezmála 7 milionů bylo v plánu odbagrování a odvodnění plochy, pořízení nového závlahového systému a živého trávníku.
I když ještě letos v létě platilo, že město bude usilovat o dotaci i v novém roce, všechno je nakonec jinak.
Radní se na svém posledním jednání rozhodli, že o investici za 20 milionů korun, která má stačit na obnovu fotbalového hřiště a vznik atletického areálu, nakonec požádají zastupitelstvo města.
Náklady na první dva projekty by se tak mohly zahrnout do rozpočtu na rok 2017. Zastupitelé mají o tomto plánu hlasovat už v únoru 2017, tedy na svém prvním novoročním zasedání. „Jestli budeme ministerstvo žádat o dotaci, to v tuto chvílí není jisté,“ sdělil radní a zastupitel Karel Bojko, který může mít výhled ze své kanceláře přímo na nový areál. Je totiž šéfem městské příspěvkové organizace Sport Hluk, která sídlí v prostorách sportovní haly a která hospodaří s halou, oběma hřišti, turistickou ubytovnou a tenisovými kurty.

„Tartan? Škvára? My sypeme dráhy popelem“
Zatímco první projekt se týká fotbalové hrací plochy, druhý uvažuje o proměně prostoru kolem tohoto hřiště. „Současná běžecká dráha je raritou. Všude v okolních obcích najdete tartanové ovály, kdežto naše dráha už není ani ze škváry, ale jedná se o popel z nedalekých tepláren,“ popisuje Karel Bojko. Atletický projekt počítá také s využitím ploch za fotbalovými brankami. V prostoru blíže ke sportovní hale jsou umístěny tartanové sektory pro skok daleký a vysoký, hod koulí a rozběh pro hod oštěpem. Je tady i prostor pro víceúčelové hřiště. Druhý oblouk u přilehlých fotbalových kabin je vyprojektován jako oplocené víceúčelové hřiště o rozměrech 40 x 20 metrů s umělou trávou pro kopanou, volejbal, nohejbal, basketbal a tenis. „Primárně bude atletický areál sloužit 360 žákům místní základní školy a všem členům třinácti sportovních oddílů mateřské TJ Spartak Hluk. Ty sdružují bezmála pět set členů,“ pokračuje Karel Bojko s poznámkou, že areál by mohla využívat i veřejnost. „Dalším argumentem pro zbudování atletiky je i komerční hledisko, neboť v kombinaci s naší velkou kapacitou ubytování, možnostmi stravování a regenerace budeme jistě vyhledávaným místem pro atletické kluby, které k nám mohou jezdit na soustředění.“
Pokud půjde všechno podle představ a zastupitelé v únoru schválí městský rozpočet, práce by mohly začít hned po Dolňáckých slavnostech, které se konají na přelomu června a července. Možnost, že by se v areálu pracovalo dřív, je pro vedení města nepředstavitelná. „Slavnosti totiž mají vrchol na stadionu a skloubit je se stavebními pracemi je nemyslitelné,“ potvrdil Bojko. „Ideálním začátkem prací tak bude červenec nebo srpen s tím, že práce potrvají do listopadu. Fotbalisté by tak museli odehrát podzimní část sezony na náhradním hřišti. Věřím ale, že to pro klub nebude komplikace a že zbrusu nové hřiště slavnostně otevřeme na jaře 2018,“ shrnul Karel Bojko.
V roce 2018 by se mělo dostat také na třetí projekt, který zacílil na úpravu tréninkového hřiště. Živou trávu by zde měl nahradit umělý koberec. Tato akce by si měla vyžádat dalších nejméně 18 milionů korun.
I když jsou celkové náklady vysoké, očekává se, že zastupitelé zůstanou dalším změnám nakloněni. Mimochodem - ani letos v dubnu, kdy se schvalovala žádost o dotaci na úpravu fotbalového hřiště, nepadly závažné námitky. „Celý areál má rozhodně velký potenciál. Navíc na něj navazuje i městské koupaliště,“ poznamenal tehdy starosta Martin Křižan.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist