Velký třesk v Brodě: Padnout může velitel policie i místostarosta!

Velký třesk v Brodě: Padnout může velitel policie i místostarosta!
Foto: ilustr. web  /  Skončí nejnovější brodská aféra svoláním mimořádného zastupitelstva?
Uherský Brod Zprávy 06 / 03 / 2016

Sen každé politické opozice, donutit vládnoucí garnituru když ne k úplné rezignaci, tak alespoň k personálním změnám, se může naplnit v Uherském Brodě.
Zlínský kraj, konkrétně jeho Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal v polovině února rozhodnutí, kterým zrušil verdikt správního orgánu o uložení pokuty pro brodského občana Radka Výmolu ve výši 1 600 korun a povinnost zaplatit tisíc korun za tři dopravní přestupky. Na první pohled nepodstatný dokument je roznětkou, která může už brzy odpálit na místní politické scéně velkou bombu. Krajské rozhodnutí má totiž přímou souvislost s prosincovým odvoláním brodského zastupitele Ladislava Kryštofa z pozice šéfa kontrolního výboru. Velký třesk, pokud k němu dojde, pak může podtrhnout židli veliteli městských strážníků Radku Šustkovi i jeho přímému nadřízenému, místostarostovi Janu Hrdému. Vyloučen není ani návrat Ladislava Kryštofa na místo předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, které dočasně zaujal lidovec Štěpán Janík!
Prvním krokem a zároveň podmínkou k naplnění tohoto scénáře je svolání mimořádného zastupitelstva, k čemuž je v brodském případě nutný souhlas jeho devíti členů. Nyní tak bude na nejsilnější opoziční straně ČSSD, aby ke svým sedmi zástupcům přidala další dva. Druhým úkolem bude přesvědčit další zastupitele, že šikana v podání městské policie není jen prázdné slovo. „Vím, že pan Výmola předal v úterý 1. března na radnici dopis se žádostí o svolání mimořádného zastupitelstva města s projednáním několika bodů. Ale oficiálně ho ještě zastupitelům nikdo nepředal. Proto počkáme na rozhodnutí rady města, jestli bude požadavek Radka Výmoly akceptovat,“ říká Ladislav Kryštof, lídr sociálních demokratů. „Jsme a chceme zůstat konstruktivní opozicí, proto respektujeme pravomoci orgánů města vyplývající ze zákona o obcích. Pokud však stávající koalice na Výmolovu žádost nezareaguje adekvátně, využijeme dalších možností, které jako zastupitelé města máme.“
„Obsah stížnosti zatím znám jen zběžně. Rada se jí ale rozhodně nebude zabývat dříve než v pondělí 14. března, kdy má na programu své pravidelné zasedání,“ řekl za radní místostarosta Petr Vrána.
 
Zpátky do minulosti
Proč události nabraly nový spád? Tady je nutná krátká cesta do nedávné minulosti.
Ladislav Kryštof poslal loni před zářijovým zasedáním všem sedmadvaceti zastupitelům e-mail, ve kterém poukázal na tři případy. Na manipulaci dvou strážníků s parkovací kartou, na stížnost Radka Výmoly na velitele Radka Šustka a na případ strážnice, která se měla stát po návratu z roční pracovní neschopnosti obětí šikany. Výsledkem bylo Kryštofovo prosincové odvolání z předsednického křesla.
Proč? „Předseda kontrolního výboru vznesl obvinění, že dvojice strážníků městské policie měla páchat trestnou činnost. Každý, kdo má poznatky o tom, že někdo páchá něco protiprávního, by měl podat trestní oznámení. Na prosincovém zastupitelstvu byl tedy tázán, jestli tak učinil. Odpověď byla zamítavá a na základě toho byl následně odvolán. Jestliže někdo vznese takto závažná obvinění a někoho veřejně poškodí a nic ve věci neprovede, tak si myslím, že není správným člověkem na postu předsedy kontrolního výboru. Předseda přitom doslova řekl, že velitel městské policie je zkorumpovaný a kryje trestnou činnost strážníků,“ komentoval rozhodnutí radních starosta Patrik Kunčar.
Zde je třeba vědět, že Ladislav Kryštof trestní oznámení podal, i když až po odvolání z funkce.  „Řešení přestupků strážníků je v pravomoci jejich velitele a na něj jsem se obrátil. Proto mojí neustálou snahou bylo jej přimět k prověření podezření. K jeho osobě jsem se nikdy nevyjádřil, že je zkorumpovaný, pouze jsem uvedl, že pokud se prokáže, že velitel městské policie není ochoten řešit přestupky strážníků, ba že dokonce ničí důkazy, tak musí existovat nějaký jeho osobní důvod k tomuto jednání a takto zkorumpovaný člověk by mohl být značným rizikem, pokud by zůstal ve funkci velitele městské policie. S ohledem na neochotu stávající koalice prošetřit podezření, jsem byl nucen se obrátit na státní zastupitelství ve věci prošetření krytí přestupků strážníků městské policie. Toto trestní oznámení jsem podal 4. ledna 2016. Věřím, že tento krok již povede ke zdárnému prošetření uvedeného podezření,“ sdělil Kryštof.
Pokud jde o samotnou kauzu Radka Výmoly, ten už v roce 2014 začal vedení města pravidelně upozorňovat na účelové pokutování obyvatel v Tkalcovské ulici, konkrétně mezi obchodním domem Zalda a poštou. Prvky šikany měl zažít také osobně. Poté, co se stal po první pokutě za špatné parkování v Tkalcovské účastníkem správního řízení, začali strážníci cíleně dojíždět před jeho dům. Zde pak dostal 26. března a 8. dubna další dvě pokuty za špatné stání. Mimochodem, Výmola o své zkušenosti s postupy městské policie informoval zastupitelstvo i osobně. Stejně jako Kryštof na zářijovém zasedání.

Vraťte Kryštofa na místo předsedy!
Radek Výmola se nakonec minulé úterý, kdy už měl pravomocné rozhodnutí zlínského hejtmanství v ruce, písemně obrátil na brodskou radu a zastupitele se žádostí o svolání mimořádného zastupitelstva. V písemnosti, kterou má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici, zároveň požádal o možnost vystoupit na zasedání a přednést důkazy. Mezi osmi body, které požaduje splnit, je i dohoda o odvolání velitele městské policie a návrat Ladislava Kryštofa na post předsedy kontrolního výboru. Výmola očekává také rezignaci místostarosty Hrdého. Ten ale k odchodu ani svolání mimořádného zastupitelstva nevidí důvod.
„Ano, o případu Radka Výmoly jsem byl pravidelně informován. Avšak celou záležitost řešila a rozhodla státní správa. Rozhodnutí o přestupku vydal hradišťský Odbor dopravních a správních agend. Nevím, proč by se mělo zastupitelstvo zabývat rozhodnutím státního orgánu,“ reagoval Jan Hrdý. Velitel brodských strážníků Radek Šustek se zdržel komentáře. Sdělil, že počká na oficiální vyjádření vedení města.
„Byla překročena nepřekročitelná hranice šikany názorového oponenta. Konkrétní osoby a také ti, co to kryjí, musí přijmout osobní i politickou odpovědnost,“ trvá na svém Radek Výmola.
-------------------------------------
Vyjádření Ladislava Kryštofa

Minulý týden jsem se v článku „Lidovci získali v Brodě třetího místostarostu i šéfa výboru“ dočetl, že jsem nařkl velitele Městské policie Uherský Brod, že je zkorumpovaný. Proti tomuto tvrzení vedenÍ města se ohrazuji, nikdy jsem nic takového neřekl. Celou tuto kauzu chci uvést na pravou míru.
V září loňského roku jsem rozeslal všem členům Zastupitelstva města Uherský Brod dopis se žádostí o podporu k prošetření tří záležitostí týkajících se městské policie. Všemi záležitostmi se zabýval kontrolní výbor, jehož jsem byl předsedou. Oslovil jsem i Městskou policii Uherský Brod, ze strany vedení však nebyla vůle tyto záležitosti řešit.
Jednalo se o prošetření zneužití služební parkovací karty strážníky městské policie (nehrazení parkovného při výjezdu vlastního soukromého vozidla z parkoviště), dále stížnost jednoho z obyvatel z neoprávněného postupu městské policie vůči němu a stížnost jedné ze strážnic městské policie na šikanózní jednání velitele vůči ní.
K problematice přestupků strážníků městské policie kontrolní výbor shromáždil poměrně hodně podkladů v podobě sjetiny vydaných parkovacích lístků s vjezdem na placené parkoviště před šestou hodinou ranní, které nebyly použity pro výjezd, a současně sjetinu výjezdů s časy po osmnácté hodině, kde se na použitém lístku shoduje čas příjezdu na parkoviště s časem použití služební parkovací karty k výjezdu. Toto zavdává k domněnce, že vozidlo městské policie po době placeného stání vjelo na parkoviště s převzetím parkovacího lístku, avšak k výjezdu již byla použita služební parkovací karta. Takto získaný vjezdový lístek byl následně použit k bezplatnému výjezdu soukromého osobního vozu (po celodenním stání). Takovýmto jednáním byla městu způsobena škoda „pouze“ v řádu stovek korun, ale zůstává otázkou, jestli je takové chování tolerovatelné u osob, které mají dohlížet na dodržování zákonů a pořádku v našem městě.
Případ neoprávněného postupu vůči jednomu z občanů v současnosti řešil Krajský úřad Zlínského kraje, který svým rozhodnutím zrušil rozhodnutí správního orgánu, jež vycházelo z podkladů městské policie.
Šikana strážnice se týkala jejího návratu po roční pracovní neschopnosti. Velitel městské policie tvrdil, že ze zákona musí strážnice absolvovat tříměsíční rekvalifikační proškolení z důvodu několikatýdenního propadlého osvědčení strážníka. Bylo vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ČR. V něm se uvádí, že pro strážníka s dlouhou praxí dostačuje pětidenní rekvalifikační kurz, nikoliv tříměsíční, jak obhajoval velitel městské policie s tvrzením, že to vyžaduje zákon. K tomu jsem pouze uvedl, že každý ať posoudí erudovanost velitele sám.
V dopise členům zastupitelstva jsem tehdy ještě uvedl, že pokud se prokáže, že velitel městské policie není ochoten řešit přestupky strážníků, ba že dokonce ničí důkazy, tak musí existovat nějaký jeho osobní důvod k tomuto jednání a takto zkorumpovaný člověk by mohl být značným rizikem, pokud by zůstal ve funkci velitele městské policie. Proto jsem i jako předseda kontrolního výboru požadoval řádné prošetření. Místo podpory k řešení výše uvedených podezření jsem se za snahu nalezení pravdy dočkal odvolání z postu předsedy kontrolního výboru.
Místostarosta Hrdý na zastupitelstvu tuto část mého dopisu interpretoval tak, že jsem nařkl velitele městské policie z korupce. To je omyl, já jsem pouze předjímal, co by znamenalo, kdyby se moje podezření potvrdilo. Možná, že místostarosta již tehdy měl více informací než já.
S ohledem na neochotu stávající koalice prošetřit podezření, jsem byl nucen se obrátit na státní zastupitelství ve věci prošetření krytí přestupků strážníků městské policie. Toto trestní oznámení jsem podal 4. ledna 2016. Věřím, že tento krok již povede ke zdárnému prošetření uvedeného podezření.
Ladislav Kryštof

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist