Veselí láká mladé rodiny na moderní byty i rodinné domky. Navíc se mění na „smart“ město

Veselí láká mladé rodiny na moderní byty i rodinné domky. Navíc se mění na „smart“ město
Foto: archiv   /  Petr Kolář, starosta Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou Zprávy 15 / 04 / 2024


Veselí nad Moravou má pořádně našlápnuto. Nejenže má hotovu největší investici spojenou s revitalizací bývalé tržnice na moderní bytový komplex, ale tím radnice zdaleka nekončí. Další byty již brzy vzniknou také na náměstí Míru a město připravilo také stavební místa pro pět desítek rodinných domů. Navíc pokrok hlásí také aktivity na Baťově kanále, kdy se veselský přístav brzy stane největším rekreačním přístavem v republice. Nejen o tom jsme si povídali s Petrem Kolářem, starostou Veselí nad Moravou.

Na začátku letošního roku jste dokončili výstavbu bytového komplexu pro mladé rodiny. Jak jste s výslednou podobou spokojený?

Tento projekt patřil mezi naše hlavní priority a s výsledkem jsme velmi spokojeni. Na místě bývalé soukromé a polorozpadlé tržnice vyrostl projekt moderního rezidenčního bydlení se čtyřmi desítkami bytů, z nichž většina již má svého majitele. Zbývajících dvanáct bytů si město nechává ve svém vlastnictví a nabízí je aktuálně k pronájmu. Přidanou hodnotou celého projektu je i vybudování sedmi zubních ordinací a dalších provozoven, stejně jako čtyřicet pět nových veřejných parkovacích míst.

Jaký je o tyto nové městské nájemní byty ve Veselí nad Moravou zájem?

Zájem je velmi solidní a i z toho máme radost. Zrovna minulý týden proběhlo další kolo veřejné soutěže a bylo dobře patrné, že hlavně mladí lidé se o moderní a pohodlné bydlení s veškerým potřebným zázemím zajímají. Svou roli na tom sehrává i cílená finanční podpora ze strany města, která směřuje právě ve prospěch mladých rodin s dětmi.

Další bytový projekt se aktuálně rozbíhá na náměstí Míru?

Přesně tak. Jedná se vlastně o poslední etapu kompletní revitalizace centra našeho města, která probíhá již od roku 2012. Na začátku března byla zahájena výstavba bytového domu, kterou realizuje regionální firma Škodák Invest PLUS s.r.o. ze Strážnice. Tento investor v roce 2020 vyhrál veřejnou soutěž na předložení architektonického a investičního záměru. Zpracovatelem návrhu je hlavní architekt statutárního města Zlín Jindřich Nový.
Na jižní straně náměstí by do pololetí roku 2026 měl stát bezbariérový komplex s padesátkou bytů, plochami pro gastro zázemí a komerčními prostory v přízemí a s několika desítkami parkovacích míst v podzemí. Město pak na to naváže několika desítkami dalších parkovacích míst a výsadbou veřejné zeleně.

Plánujete ještě nějaké další investice, které mají vašemu městu pomoci přilákat nové obyvatele?

Hovoříme-li o podpoře bydlení, tak kromě uvedených bytových projektů se nám v loňském roce podařilo kompletně zasíťovat padesát parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě na Hutníku a chystáme tři další lokality, které by měly nabídnout příjemné a kvalitní rodinné bydlení v našem městě.

V polovině března jste slavnostně otevřeli také tzv. Dům přírody Bílých Karpat. Proč jste se pustili také do tohoto projektu? Jde jen o popularizaci ochrany životního prostředí?

Tento odvážný projekt vznikl díky nadšení a erudici členů místního svazu ochránců přírody a s obrovskou podporou státní Agentury ochrany přírody a krajiny, Jihomoravského kraje a samozřejmě i města. Jedná se o kompletní rekonstrukci historického objektu na Bartolomějském náměstí, který nabízí kompletní vzdělávací a informační zázemí o všem, co se nachází v nádherné krajině Bílých Karpat. Kromě aspektu ochrany životního prostředí je tento projekt úzce provázán s podporou a rozvojem cestovního ruchu, protože se nachází v těsné blízkosti Baťova kanálu.

Když jste zmínil Baťův kanál, tak i tam aktuálně vznikají nové stavby. Ty také souvisejí s cestovním ruchem?

Ano, samozřejmě. Je dobré připomenout, že samotná myšlenka novodobého využití Baťova kanálu pro rekreační plavbu vznikla právě ve Veselí a že v našem městě sídlí i obecně prospěšná společnost, která se snaží plavbu v celé délce vodní cesty od Kroměříže až po Skalici maximálně podporovat. Aktuálně se dokončuje projektová příprava pro další rozšíření laguny veselského přístavu, díky čemuž zde vznikne 81 plnohodnotných kotvicích míst pro rekreační lodě různých velikostí a s potřebným zázemím. Veselský přístav se tak stane největším rekreačním přístavem v republice! Soukromý investor zde již 1. května letošního roku otevírá nové apartmánové bydlení s téměř sto lůžky, vzniká moderní gastronomické zázemí, lanové centrum, parkoviště a řada dalších doprovodných aktivit. Zkrátka - celý areál přístavu se stává velmi atraktivní lokalitou nejen pro turisty, ale i pro občany našeho města a celého regionu.

Aby těch novinek nebylo málo, tak zbrusu nová je také výjezdová stanice záchranné služby. Co přinese obyvatelům města a okolí?

V prvé řadě je to moderní a plně vybavené zázemí pro lékaře a zdravotníky, kteří zajišťují činnost „záchranky“ v celém našem regionu. Chci i touto cestou vyjádřit poděkování Jihomoravskému kraji, který je investorem celého projektu, a myslím, že se opravdu povedl.

Do ostrého provozu jste v těchto dnech spustili také Kartu občana „Moje Veselí“. Co si pod touto chytrou novinkou může čtenář konkrétně představit?

Karta občana - Moje Veselí nabízí občanům zjednodušení a zefektivnění elektronické komunikace s městem, což v konečném důsledku vede k úspoře času a nákladů na obou stranách. Zapojením do projektu získá občan nejen možnost vyřídit své záležitosti z pohodlí domova, ale navíc je odměněn výhodami v oblasti parkování, může získat slevy v městských zařízeních, jako je např. kino, koupaliště, kluziště, či na vybrané kulturní akce a na pořízení prostředků pro smart řešení v třídění odpadů.

Ale to není jediný „smart“ projekt ve Veselí ...

Zdaleka ne! Ve městě jich funguje již celá řada. A aktuálně zavádíme další, který má usnadnit občanům i návštěvníkům města vyhledat si prostřednictvím elektronického nástroje vhodné parkoviště v dané lokalitě a mít přehled o počtu volných parkovacích míst. Benefity tohoto řešení jsou minimálně tři: jednak šetří čas řidičů při vyhledávání volných míst, napomáhá plynulosti dopravy a šetří životní prostředí. Informace o počtu volných míst je řidičům k dispozici jednak na světelných tabulích umístěných podél hlavních komunikací ve městě a jednak v elektronické podobě na internetových stránkách města, které obsahují i portál s aktuálními dopravními informacemi. Systém je založen na elektromagnetické detekci, která snímá stojící vozidlo a současně přenáší tuto informaci za pomoci integrované SIM karty do cloudového úložiště, ze kterého jsou informace přenášeny na webové stránky i na světelné cedule.

Od Velikonoc je ve Veselí omezena doprava ve směru na Blatnici, což souvisí s výstavbou nové okružní křižovatky. Jak dlouho tato omezení potrvají?

Přibližně čtyři měsíce. Stavební práce byly zahájeny na začátku dubna a jedná se o výstavbu nové okružní křižovatky na silnici I/54 v křížení s ulicí Kollárova a Dvořákova. Hlavním investorem je Ředitelství silnici a dálnic, které uzavřelo s městem smlouvu o spolupráci na realizaci celé stavby. Výstavba bude probíhat po polovinách a právě s tím souvisí částečné omezení provozu, který je pro nákladní dopravu veden kyvadlově a řízen semafory. Osobní automobily mají vyznačené objízdné trasy po místních komunikacích.

A i zde se počítá s využitím nějaké moderní technologie?

Ano. Cílem celého tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu. Tomu má napomoci také systém detekce výšky nákladních vozidel ve směru z ulice Blatnická k podjezdu železniční trati nad ulicí Svatoplukova. Technické řešení nám navrhovala společnost Cross ze Zlína, se kterou máme velmi dobré zkušenosti ze zavedení laserové detekce výšky nákladních vozidel na jiném úseku silnice první třídy I/54. Ta je v našem městě vedena železničním podjezdem s výškovým omezením 3,9 metru a často se stávalo, že velké nákladní automobily v podjezdu uvízly a zablokovaly dopravu. Nový systém při zjištění vysokého vozidla „rozsvítí“ výraznou blikající značku zakazující vozidlu další jízdu a zároveň vysílá signál strážníkům městské policie. Počet takových dopravních přestupků tak poklesl o téměř 80 %.

A na závěr bych se rád zeptal, které zajímavé akce letos ve Veselí nad Moravou chystáte.

V prvé řadě bych rád všechny čtenáře pozval na Odemykání Baťáku - tedy zahájení plavební sezóny, které - tak jak každý rok - proběhne 1. května a nabídne celodenní program pro děti i dospělé v areálu veselského přístavu, zámeckého parku i zmíněného Domu přírody. Milovníci folkloru se pak mohou o měsíc později 1. června těšit na mezinárodní folklorní festival Štěpy a o prvním říjnovém víkendu na oblíbené Andělské hody. A ještě bych rád zmínil termín 14. září, kdy ve spolupráci s Jihomoravským krajem připravujeme další ročník Foodfestivalu, který v loňském roce přilákal několik tisíc návštěvníků a určitě i letos si nejen gurmáni přijdou na své!

autor: Karel Výborný

Tagy článku

TOPlist