Veselí řeší zápočet pokuty

Veselí řeší zápočet pokuty
Veselí nad Moravou Zprávy 13 / 01 / 2010

Radnice chce účetně dokončit bytový dům na Hutníku

O vzájemném započtení téměř tří milionů korun bude nyní jednat veselská radnice se stavební firmou, která před dvěma lety dostavěla nový bytový dům na sídlišti Hutník. Radnice tehdy nebyla spokojena s činností firmy, zejména s nedodržením termínu výstavby, a udělila jí smluvní pokutu. Dodnes však nedošlo k zápočtu ve fakturování a navíc firma s udělením pokuty nesouhlasí. Předseda jejího představenstva říká, že se bude bránit soudní cestou.
Několik měsíců zpoždění měla výstavba nájemního bytového domu na sídlišti Hutník realizovaná v roce 1997. Od té doby uplynuly již více než dva roky, ale část financí není stále dořešena. Jedná se o pokutu ve výši 2 840 000 korun, kterou radnice udělila firmě Outulný, a. s. Peníze si tehdy město strhlo z poslední platby a nyní se snaží záležitost dořešit fakturačně.
„Při stanovení pokuty jsme vycházeli z právního posudku auditorky, která nám ji doporučila vyfakturovat za nedodržení termínu předání stavby a za nedodržený termín vyklizení staveniště zhotovitelem. Na základě uzavřené smlouvy pak město v prosinci 2007 uhradilo poslední fakturu sníženou o smlouvou stanovenou pokutu,“ vysvětlil starosta Veselí nad Moravou Jaroslav Hanák, který připomněl, že nedodržení termínu způsobilo radnici velkou komplikaci, neboť se jednalo o výstavbu domu, na který město získalo dotaci. „Všechny termíny tak byly pevně vázány,“ vysvětlil starosta.
Nyní se radnice rozhodla dát náležitosti účetně do pořádku, a to tak, že město zaúčtuje firmě pohledávku ve výši smluvní pokuty a zároveň firma vystaví městu obdobnou fakturu, ve které bude uveden závazek města vůči ní ve stejné výši. Fakturace se ovšem firmě Outulný nelíbí a chce, aby závazek mělo pouze město Veselí nad Moravou.
„Ještě jsme se nikdy nesetkali s tím, že by nám někdo naúčtoval takovou pokutu. Rozhodně s její výší nesouhlasíme a hodláme se bránit soudní cestou,“ uvedl předseda představenstva firmy Outulný, a. s., Svatoslav Outulný.
Firmě Outulný zřejmě nejde jen o samotnou pokutu, ale i o vytvoření možné nedůvěry u dalších zadavatelů. Až dosud je totiž společnost spojována především s úspěchy. V roce 2008 bylo například oceněno její rozšíření výrobního a skladovacího areálu společnosti Hranipex jako stavba Vysočiny za rok 2007 (ocenění se udělovalo zpětně - pozn. red.), stavěla univerzitní kampus v Brně, celní úřad v Liberci či nákupní centrum v Třebíči. Stavba ve Veselí ovšem spadala do jiné kategorie, firma podle radnice pozměnila některé věci a navíc k dokončení přistupovala velmi vlažně, a pokuta proto byla opravdu na místě.

TOPlist