Vesnicí roku je Dolní Němčí. Ocenění má i Velehrad a Podolí

Vesnicí roku je Dolní Němčí. Ocenění má i Velehrad a Podolí
Foto: Ilustrační foto
Slovácko Zprávy 03 / 07 / 2018

Je rozhodnuto. Vesnicí roku 2018 ve Zlínském kraji je Dolní Němčí. Alespoň podle pořadatelů soutěže, do které se letos přihlásilo dvanáct obcí. Slovácká obec, která získá bonus 540 tisíc korun, postupuje do národního kola. „Chodník si dnes může nechat udělat každý, ale udržovat a hlavně rozvíjet společenský život v obci, to už není tak jednoduché a ne každý to dokáže,“ ocenil vítěze hejtman Jiří Čunek.
„Každá obec měla k dispozici dvě hodiny pro svoji prezentaci, během kterých měli zástupci obce možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň a krajinu, přístup k informačním technologiím či spolupráci se zemědělskými subjekty,“ přiblížila podmínky Adéla Kousalová, mluvčí Zlínského kraje.
Vesnici roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Ministerstvem zemědělství, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí, a to ve spolupráci s jednotlivými kraji, Kanceláří prezidenta ČR, Ministerstvem životního prostředí, Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svazem knihovníků a informačních pracovníků a Sdružením místních samospráv.

Vesnice roku 2018 - Zlínský kraj
(přehled oceněných obcí ze Slovácka)
Dolní Němčí - Diplom na moderní knihovnické a informační služby a Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole). Zlatá stuha byla obci udělena za intenzivní přístup k obnově vesnice, za dlouhodobou podporu a udržování lidových tradic a jejich prezentaci, za aktivní a bohatý kulturní a sportovní život, za vzornou údržbu a rozvoj zelených ploch v intravilánu i extravilánu obce a za pestrou spolkovou činnost v oblasti chovatelství, zemědělství a myslivosti.
Velehrad - Diplom za vzorné vedení obecní kroniky, diplom Zlatá cihla v kategorii B za Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje a Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí). Obec postupuje do celostátního kola, jehož garantem je Ministerstvo životního prostředí.
Podolí - Diplom Zlatá cihla v kategorii C za Duchovní a relaxační areál. 

TOPlist