VÍME PRVNÍ: Do bývalé komunistické věznice se po rekonstrukci přestěhuje i okresní soud!

VÍME PRVNÍ: Do bývalé komunistické věznice se po rekonstrukci přestěhuje i okresní soud!
Foto: Ilustrační foto  /  Bývalá komunistická věznice bude po rekonstrukci sídlem i Okresního soudu Uherské Hradiště.
Uherské Hradiště Zprávy 06 / 12 / 2017

Sláva! Po dlouhých letech má stát jasnou představu o tom, jak využít desítky let chátrající objekt bývalé věznice přímo v srdci Uherského Hradiště. Specializovaná brněnská firma totiž v těchto dnech dokončila rozsáhlou studii, která měla prověřit, které z 21 státních institucí, sídlících ve slovácké metropoli, by mohly vedle plánovaného muzea totality najít své nové zázemí právě v bývalém totalitním lágru. Především pak kolik vše bude stát a kdy je reálné, že se Uherské Hradiště konečně dočká toužebně očekávané rekonstrukce tohoto historického objektu.
„Závěry studie mne velmi potěšily a zároveň utvrdily v tom, co říkám již několik let. Kromě muzea totality je objekt bývalé věznice doslova předurčen pro nové zázemí okresního soudu a související instituce. Dosavadní sídlo soudu je totiž v absolutně nevyhovujícím stavu a kromě mnoha funkčních problémů je i nedůstojné vůči soudcům a jejich práci. A jsem rád, že právě kombinaci muzea totality, okresního soudu, okresního státního zastupitelství a probační a mediační služby doporučila i provedená studie,“ uvedl slovácký senátor Ivo Valenta, který si vzal jako jeden z hlavních úkolů svého senátorského mandátu právě rozhýbání rekonstrukce uherskohradišťské věznice.
Podle studie, kterou si zadal současný vlastník věznice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, budou celkové investiční náklady do rekonstrukce věznice představovat částku přibližně 345 milionů Kč. „To je podstatně méně, než kdysi tvrdilo ministerstvo spravedlnosti, které se dlouhé roky bránilo diskusi o rekonstrukci věznice s odůvodněním, že podle jejich názoru by rekonstrukce představovala asi miliardovou investici. Dnešní realistický odhad se naopak blíží dlouhodobým tvrzením okresního soudu, který vždy odhadoval náklady rekonstrukce na částku přibližně 300 milionů Kč,“ připomíná senátor Valenta.
Kromě přímých investičních nákladů studie také kalkuluje s dalšími ekonomickými souvislostmi. Např. jen na projektovou přípravu a průzkumné práce bude nutné vyčlenit 37,5 milionů Kč. Na druhé straně prodejem současného sídla okresního soudu by mohl stát získat téměř 97 milionů Kč. Kromě jednorázových finančních nároků se studie zabývá také provozními náklady ve dvacetiletém horizontu, které by se v případě přestěhování soudu do věznice mohly pohybovat kolem 140 milionů Kč, tedy 7 milionů Kč ročně.
„Jsem rád, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových přistoupil k řešení budoucího využití věznice velmi zodpovědně. Studie totiž neposuzuje jen všemi preferovanou variantu přemístění soudu, ale také v mnoha přesných ukazatelích porovnává jiné využití věznice, včetně tzv. nulové varianty. Tedy pouze vybudování muzea totality a zachování současného stavu věznice. Tato varianta je pochopitelně nepřijatelná jak pro mne, tak pro vedení města. A těší mne, že nakonec se ukázala také jako příliš drahá a pro stát neefektivní,“ dodal slovácký senátor Ivo Valenta.
Kompletní studie teď míří ke všem signatářům memoranda, které bylo podepsáno mezi státem, soudem, krajem a městem. „Je třeba, aby teď jak z města, tak z kraje jasně zaznělo, že již nedovolíme, aby se tento rozjetý vlak zastavil. Stát má nyní v ruce velmi pragmatickou ekonomickou analýzu i přesný harmonogram dílčích kroků, které je třeba udělat, abychom se vůbec někdy dočkali zrekonstruované věznice. Nesmíme už promarnit ani jeden den. I tak je realistický harmonogram až neuvěřitelně dlouhý, protože počítá s tím, že k vůli náročné projektové přípravě a nutnosti projít veškerou schvalovací mašinérií, bude rekonstrukce dokončena až téměř za 10 let. Přitom vlastní stavba zabere jen 3 roky,“ uvedl Michal Dvouletý, krajský zastupitel a předseda Strany soukromníků ve Zlínském kraji.

TOPlist