Vincentinum do tří let osiří. Kdo ho obsadí?

Vincentinum do tří let osiří. Kdo ho obsadí?
Foto: web  /  Klienty Vincentina čeká stěhování
Velehrad Zprávy 08 / 06 / 2020

Osud velehradského domova je zpečetěn

Budoucnost velehradského Vincentina, domova pro osoby se zdravotním postižením, se otřásá v základech. Podle krajského plánu transformace sociálních služeb má celý komplex k poslednímu prosinci 2023 vyklidit prostory! Co bude s prázdnou budovou, do které hejtmanství napumpovalo desítky milionů, dál, na to odpověď zatím chybí.

Prvním krokem k zániku je výpověď pro vedoucí Milenu Marečkovou, které k pokračování ve funkci nepomohla ani 29 let dlouhá praxe bez výtek. „Dostala jsem výpověď pro nadbytečnost a žádné místo mi nabídnuto nebylo. Dál nemám co říct. Snad jen to, že zaměstnance, klienty a jejich rodiny by zajímalo, jaké služby chce Zlínský kraj ve Vincentinu nabízet, kdo je bude zajišťovat a za jakých podmínek,“ podotkla Milena Marečková.

Odcházející vedoucí upozornila svojí poznámkou na palčivý problém. Neboť co bude s prázdnou budovou, k tomu jsou k dispozici zatím jen nejasné odpovědi. „Zařízení bude i po organizačních změnách určeno sociálním službám,“ říká neurčitě Michaela Blahová, krajská radní pro sociální služby.
Druhým krokem směřujícím k zániku Vincentina je změna, která se uskuteční už za několik dnů.

Zařízení, které dnes pečuje o 39 klientů se zvláštním režimem, bude od 1. července fungovat společně s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská a také s nově vzniklou Odlehčovací službou Velehrad-Salašská. Fakticky tak zanikne už o tři roky dříve.

S červencovým termínem sloučení pod nově vznikající Domov pro osoby se zdravotním postižením se navíc otevírá problém pro současnou klientelu. Změna známého prostředí bývá pro handicapované často důvodem ke zhoršení zdravotního stavu, především po psychické stránce. Klienti byli ve Vincentinu zvyklí na klidný režim bez vnějších vlivů, což jim rušné velkokapacitní zařízení už nenabídne. Navíc, do klidné služby chráněného bydlení má letos přejít jen sedm klientů. „Přesun jinam, navíc natrvalo, nebývá pro handicapované snadnou záležitostí,“ poznamenala už dřív Milena Marečková.

„Chystané změny nevnímám vůbec jako příznivou zprávu. Pokud by mělo zařízení problémy, tak to dokážu pochopit. Ale pokud má ke změně dojít v čase, kdy všechno spolehlivě funguje, navíc po tak nákladné rekonstrukci za peníze Zlínského kraje, tak mám pochybnosti,“ poznamenal Aleš Mergental, starosta Velehradu.

Naproti tomu radní Michaela Blahová nevnímá budoucnost Vincentina jako zánik. „Musím kategoricky vyvrátit obavy či spekulace o tom, že hejtmanství hodlá zrušit Vincentinum. Toto zařízení, které v minulosti prošlo rekonstrukcí na náklady kraje, se bude i nadále věnovat sociálním službám, avšak jejich charakter musíme přizpůsobovat aktuálním potřebám a požadavkům společnosti,“ ujišťuje Blahová. A upozorňuje, že k organizační změně dochází v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb, který krajské zastupitelstvo už dřív schválilo.

autor: JAROSLAV CHUDARA

Tagy článku

TOPlist