Vlaky chtějí zrychlit. Ale bez modernizace tratí to nepůjde

Vlaky chtějí zrychlit. Ale bez modernizace tratí to nepůjde
Foto: sal  /  Bez elektřiny jsou vlaky také v Kunovicích, kudy projíždí rychlíky do Prahy...
Slovácko Zprávy 16 / 04 / 2018

Za elektrizaci začne bojovat skupina Železnice Slovácko

„Vážení cestující, omlouváme se za zdržení. Po výměně lokomotiv budete dál pokračovat do cíle.“S tímto hlášením se budou cestující vlakem na nádraží ve Starém Městě setkávat možná ještě sedm nebo i více let. Právě ve Starém Městě totiž končí elektrifikace železniční trati. Aby se dnes mohlo pokračovat dál přes Uherské Hradiště a Kunovice do Uherského Brodu a odtud třeba do Bojkovic, Luhačovic nebo Brumova-Bylnice, k tomu je nutné přepřahat elektrickou lokomo tivu za dieselovou. To samé se týká také dálkových spojů ze Starého Města do Veselí nad Moravou.
Jak situaci změnit, o tom se minulý týden jednalo v Luhačovicích u „kulatého stolu“ za účasti starostů dotčených měst a zástupců Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), Českých drah, Zlínského kraje a Ministerstva dopravy. Iniciátorem byl Libor Lukáš, šéf Sdružení za rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM).
I když studie proveditelnost vznikla už v roce 2013, stále je v bodu nula. SŽDC totiž nechává vypracovat novou s tím, že pokud půjde všechno hladce, trakční vedení by mohlo na celkem 58 kilometrech vznikat od roku 2025. „Učinili jsme první, ale důležitý krok ve skládačce s dosud velkým množstvím nejrůznějších názorů, ve kterých se začal vytrácet selský rozum. Stále jen modelujeme situaci, zjišťujeme různé parametry. To chceme nyní změnit,“ říká Libor Lukáš s tím, že nastal čas koordinace a smysluplného tažení za stejným cílem. „Tím je modernizace trati, kterou vybudovali naši předci. Musíme se konečně rozhodnout a dohodnout, odkud a kam chceme trať vlastně zmodernizovat. Na každý pád by elektrifikace neměla skončit v Brumově-Bylnici, ale měla by pokračovat dál na Slovensko,“ upozornil.
Výsledkem luhačovického setkání je vznik zatím neformální pracovní skupiny Železnice Slovácko, která bude hájit společný zájem Bojkovic, Brumova-Bylnice, Kunovic, Luhačovic a Uherského Brodu. Skupina se začne scházet dvakrát ročně, příště už také i se zástupci slovenské strany. „Naši předci dobře věděli proč je důležité vybudovat železnici z Moravy na Slovensko přes Vlárský průsmyk. Proto současní  dopravní inženýři by měli tento fakt vzít v potaz a místo práce na různorodých studiích, by  se měli urychleně pustili do projektování, jehož výsledkem má být moderní technického řešení - tak jak to vidíme v zahraničí: čistý rychlý vlak, hezké nádraží, nízká hlučnost a vzhledné parkoviště před výpravní budovou,“ doplnil Libor Lukáš.Závěry z koordinačního jednání infrastrukturního projektu Modernizace a elektrizace železniční trati „SLOVÁCKO“ (Staré Město - Veselí n. Moravou - Luhačovice - Bojkovice - Bylnice)

Účastníci koodinačního jednání:
1.
Konstatují, že projekt Modernizace a elektrizace železniční trati: Staré Město - UH. Hradiště - Veselí nad Moravou - Kunovice - Uh. Brod - Luhačovice - Bojkovice - Bylnice,  je mimořádně důležitou investicí pro rozvoj regionu a společně podporují jeho urychlenou přípravu a realizaci v celém jeho rozsahu.

 2.
Zástupci  samospráv, Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě (SRDIM) a zúčastnění dopravci podporují, aby investorská příprava projektu byla pravidelně monitorována a koordinována, prostřednictvím neformálně zřízené pracovní skupiny „ŽELEZNICE SLOVÁCKO“, ustavenou na dnešním  jednání z řad přítomných partnerů projektu: (tj. ZK, obce, města, SRDIM, dopravci, SŽDC, MDČR, – viz. Prezenční listina…).

3.
Pro zlepšení celkové koordinace a zintenzivnění komunikace projektu Modernizace žel. trati „SLOVÁCKO“, se účastníci jednání dohodli na tom, že neformální pracovní skupina „ŽELEZNICE  SLOVÁCKO“,bude se scházet 2x ročně. K jednání budou přizvání také zástupci Trenčanského samosprávného kraje a Železnice Slovenskej republiky. Koordinační jednání svolá SRDIM.

V Luhačovicích: 12. 4. 2018

banner
TOPlist