Vodu zajistí Mlýnský náhon

Vodu zajistí Mlýnský náhon
Foto: ilustr.
Nivnice, Uherský Brod Zprávy 26 / 05 / 2012

Obnova Nivničky a mlýnského náhonu skončila. Vznikla i retenční nádrž, která zachytí vodu z průtrží mračen

Zvýšení schopnosti zadržovat vodu v nivě, zlepšení hydrologických poměrů a prostředí pro rostliny, živočichy i mikroorganismy. To všechno naplnil projekt obnovy Nivničky i mlýnského náhonu, který má své kořeny už v roce 2003. Po devíti letech jsou práce u konce a jejich výsledek je nepřehlédnutelný.
Vznikly nové vodní prvky i biotopy, vysázely se nové luční a lesní porosty. „Zásadní otázkou pro realizaci celého záměru pak byla obnova původního mlýnského náhonu, který se stal zdrojem vody pro celou soustavu vodních ploch, mokřadů a tůní v okolí Nivničky,“ říká Elen Sladká, mluvčí Uherského Brodu.
První zmínka o vodních mlýnech v Brodě je už v Letochově kronice a váže se k 15. století. „Mlýny využívaly potenciálu vodního toku Nivničky, nazývané na dolním toku Korečnicí. Za obcí Nivnice byl k tomu účelu zbudován jez pro vzdutí vody k napájení mlýnského náhonu, který měl celkovou délku od jezu až po soutok s řekou Olšavou přes tři a půl kilometru,“ vrátila se do historie mluvčí Sladká.
Samotný náhon sloužil čtyřem mlýnům - v Nivnickém dvoře (dnešní areál Liney), Kozákově mlýnu (dříve Pilecký), Škrloveckému mlýnu a Bajovci. „V šedesátých letech minulého století však došlo postupně k jejich zrušení a následně i k likvidaci dvou třetin délky náhonu. V místě jezu pak vznikla malá vodní elektrárna. Samotný vodní tok zůstal až do dnešní doby v úseku od obce Nivnice až k soutoku s Olšavou neupravený, v přirozeném stavu,“ shrnula Elen Sladká.
Díky projektu tak došlo k obnovení a rekonstrukci náhonu v původní trase v délce 2,5 km. Kromě toho vznikla nová, celkem dva kilometry dlouhá větev, jež dodá vodu pěti novým mokřadům.
Kvůli stavbě muselo být zabráno 117 dotčených pozemků na celkem 16,69 hektarech v katastru Nivnice a Uherského Brodu. „Samotná stavba byla rozdělena do pěti stavebních objektů, a to tři větve náhonů, rozšíření náhonu v polní trati Na Jiřičkách a mokřad v polní trati Černá hora,“ upřesnila Sladká s tím, že tento projekt se připravoval od roku 2008. Celkové náklady dosáhly 11,6 milionu.
„Tady je nutné připomenout, že stavba by určitě nevznikla nebýt výrazné podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj. V rámci Operačního programu Životní prostředí získalo město dotaci 10,3 milionu korun, vlastní prostředky tak činily 1,3 mil. Kč, které byly hrazeny z úvěrového rámce,“ prohlásil místostarosta Brodu Petr Vrána.


Projekt v číslech
Výměra vodní plochy včetně otevřeného toku náhonu je 6,05 ha s maximálním objemem 33 539 m3 zadržené vody. Vzniklo 10 hektarů ploch pro zatravnění a 550 nových stromů. Součástí soustavy je i retenční nádrž o výměře 3000 m2. Sloužit bude k zadržení přívalových srážek, které odtékají od Černé hory ke Slováckým strojírnám.

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace