Vrátí se na kostel aspoň ciferník?

Vrátí se na kostel aspoň ciferník?
Foto: archiv
Uherské Hradiště Zprávy 22 / 12 / 2016

Kostelu svatého Františka Xaverského v Uherském Hradiště chybí jedno „oko“, na pravé věži totiž chybí hodiny. Opravdu? Ani náhodou! Historikové potvrdili, že chrám na Masarykově náměstí měl vždy pouze jedny hodiny…
„Stará radnice má hodiny z každé strany věže a na farním kostele jedny chybí, je to smutný pohled. Asi je na čase je vrátit zpět,“ svěřil se redakci DOBRÉHO DNE jeden z obyvatel města. Jenže jeho domněnka je lichá.
„Bohužel, kostel měl vždy pouze jedny hodiny, protože v baroku bylo pořízení hodinového věžního stroje velmi nákladnou záležitostí. Pro určení času stačily jedny věžní hodiny,“ prohlásila Blanka Rašticová, historička Slováckého muzea v Uherském Hradišti, s odkazem na dostupné fotografie, včetně pohlednic, záznamy v městské kronice a konzultaci s kolegy historiky a archiváři, kteří se orientují v dějinách města. „Záznam o počtu věžních hodin v objektu farního kostela nikdo z nás nenašel ani v pramenech, ani v literatuře. Druhá věž byla opatřena jen ciferníkem bez ručiček, zřejmě kvůli symetrii, což dokládají dobové pohlednice z období mezi světovými válkami. Ale už jsme nezjistili, kdy byl odstraněn,“ dodala Rašticová. Její tvrzení dokládá fotografie z roku 1933, pohlednice z meziválečného období i z období protektorátu Čechy a Morava.
Instalování druhých hodin Rašticová nepovažuje za dobrý nápad. „Nemyslím si, že by bylo účelné mít na obou věžích hodiny, určitě by stačil ciferník. Umíte si představit, jak by to lidi mátlo, kdyby se rozcházely?“ poznamenala historička.

TOPlist