Vyhazov ředitele DDM? Odejít by měl sám, tvrdí radní

Vyhazov ředitele DDM? Odejít by měl sám, tvrdí radní
Foto: ara  /  Aleš Řezníček, ředitel DDM Uherský Brod
Uherský Brod Zprávy 17 / 01 / 2017

Skončí Aleš Řezníček na místě ředitele DDM Uherský Brod? Zvláštní komise městského úřadu, která prošetřovala jeho jednostranný krok v podobě účasti na vzdělávacím projektu za 25 milionů korun, předložila radním sérii natolik závažných informací, že se odvolání zdá být jen otázkou času.
„Pochybení jsou tak závažná, že si nedovedu představit, že by pan Řezníček nadále vykonával funkci ředitele DDM. Navíc z jeho vyjádření pro radní, zastupitele i média jednoznačně vyplývá, že si doposud vůbec neuvědomuje, v čem vlastně problémy spočívají, jak závažné jsou a už vůbec ne, do jak komplikované situace město uvedl. Cítí se proto z jeho pohledu oprávněně dotčený. Jakmile problematiku pochopí, věřím, že sám zváží rezignaci,“ prohlásil Jan Hrdý, místostarosta a radní Uherského Brodu.
Připomeňme, že Aleš Řezníček bez vědomí svého zřizovatele, tedy města Uherský Brod, zapojil DDM do projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Vedení radnice se nyní domnívá, že Řezníček vtáhl město do problému, který by ho v krajním případě připravil až o 50 milionů korun. „Postup ředitele Řezníčka nemá obdoby. Žádný z ředitelů příspěvkových organizací si nikdy nic podobného nedovolil,“ komentuje starosta Patrik Kunčar. Aleš Řezníček naopak upozorňuje na fakt, že i když o projekt za 25 milionů, neměla žádná z místních škol zájem a realizuje se v Havířově, Moravském Krumlově, Prostějově a Teplicicích, městu žádné sankce nehrozí. „Brod neinvestuje ani korunu. Projekt z 85 procent hradí Evropský sociální fond a zbytek jde ze státního rozpočtu. Účast na projektu, který i Ministerstvo školství hodnotí jen kladně, není důvodem k odvolání. A pokud ano, jsem připraven se bránit i soudní cestou,“ řekl Aleš Řezníček.
Podle důvěrných informací DOBRÉHO DNE bude prověrka projektu pokračovat i v nadcházejících dnech. K čemu dospěla ta první? Řediteli se vytýká především zapojení do projektu bez vědomí zřizovatele za situace, kdy dotace více než dvojnásobně přesahují průměrný roční rozpočet DDM. Ředitel totiž bez finančního krytí uzavřel celkem 28 pracovních smluv na dobu od října 2016 až do konce září 2019 s celkovým finančním závazkem ve výši 504 tisíc korun měsíčně a dalších devět dohod o provedení práce na dobu od 1. října do 31. prosince 2016 s celkovým finančním závazkem 72 280 korun na tři měsíce. A k tomu ještě stihl uzavřít jeden dodatek k pracovní smlouvě na dobu od 1. října 2016 do posledního září 2019 s finančním závazkem příspěvkové organizace ve výši zhruba 37 500 korun.
„Ředitel v žádosti o dotaci uvedl, že pokud se opozdí zálohové platby dotace, tak město DDM poskytne peníze formou předčasné zálohy nebo bezúročné půjčky. Poskytovateli dotace tak uvedl zcela nepravdivou informaci. Zřizovatel o ničem takovém nerozhodl, ani o žádném takovém závazku nebyl informován. Dozvěděl se o něm až v okamžiku, kdy s financováním projektu nastal problém, zálohy se totiž skutečně opozdily,“ přibližuje Jan Hrdý.
Ředitel podle závěrů komise zcela opominul i účel, za kterým DDM vznikl. Do projektu nejsou vůbec zapojeni občané Uherského Brodu, což je v rozporu se zřizovací listinou. „Aleš Řezníček k tomu zadal i veřejnou zakázku „Dodávka hardware, software a osobního vybavení“ za zhruba 746 tisíc korun bez DPH, čímž zcela ignoroval povinnost uloženou ve Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi, které město zřizuje,“ shrnul místostarosta Hrdý.
Aleš Řezníček absolvoval minulý týden dvě jednání se zástupci vedení města. Pokud bude odvolán, stane se tak nejdříve v pondělí 23. ledna, na nejbližším jednání rady města.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist