Vypálený Smíchov se dočká náměstí se slunečními hodinami

Vypálený Smíchov se dočká náměstí se slunečními hodinami
Foto: archiv Antonína Hanáka
Blatnice pod sv. Antonínkem Zprávy 19 / 08 / 2014

Tajemná minulost zaniklé obce Smíchov spojuje dobrovolníky, kteří se místa, kde kypěl život naposled ve 14. století, snaží proměnit v nový turistický cíl a společná setkávání lidí z Blatnice a okolí. Kuriozitou je, že neexistuje žádný projekt, který by nadšencům dával přesná pravidla, jak má prostor vypadat. Jako by jim dávalo inspiraci místo samotné. Je proto malý zázrak, že vypálený Smíchov, jenž stával v kopci nad Blatnicí, pomalu vstává z popela.
„Nečerpáme žádné dotace z evropských fondů, které by nás jakýmkoliv způsobem svazovaly. Vše, co děláme, je bez nároku na odměnu. Na druhou stranu nám to dává volnost v tvůrčí práci,“ poodkrývá plány Antonín Hanák, blatnický zastupitel, myslivec a jeden z organizátorů brigád. „Máme jen nepsanou koncepci, kdy chceme co nejšetrněji zachovat areál zaniklé obce Smíchov, udržovat jej v čistotě, pořádku a současně jej využít pro širokou veřejnost jako volnočasový přírodní areál. Vše, co se na Smíchově vytvoří, nebude mít pevný základ. Zatím jsme uskutečnili instalaci laveček, ohniště, upravili studánku. Ještě letos plánujeme instalaci houpačky a výstavbu jednoduchého proutěného obydlí, jakého se v dobách naší zaniklé obce využívalo. A pokud se podaří získat větší kameny, pokusíme se na náměstíčku“ vytvořit velké sluneční hodiny, které budou ukazovat letní čas.“
Menší přírodní areál vítá už dnes návštěvníky cedulí s nápisem: Vitajte na Smíchově. Nacházíte se na místě zaniklé obce (osady) Smíchov. Prosíme o dodržování klidu a pořádku. Zasahování do okolní krajiny a soukromé průzkumy jsou přísně zakázány, to platí zejména pro hledače s detektory kovů!
Asi největší zajímavostí je tady studna s vydatným pramenem kvalitní vody, která vyvěrá bez ohledu na roční období. „Právě tady byste jeden z nejsilnějších pramenů asi nehledali. Studna a její okolí byla místem, které dobrovolníci vyčistili a upravili jako první,“ vrací se do nedávné minulosti Vladimír Hanák, starosta Blatnice. Také on přiložil ruku k dílu při odstraňování náletových dřevin a sběru odpadků.
„Areál Smíchova se v minulých měsících rozšířil zhruba o dalších padesát metrů, čímž vznikl prostor pro další využití. Na části této plochy už obec Blatnice vysadila dvacet ovocných stromů, které lemují jeden z břehů Smíchova,“ doplňuje zastupitel Antonín Hanák. „Plody ovocných stromů jsou určeny ke konzumaci všem návštěvníkům tohoto bájného místa. Kromě výsadby se zapojila do činnosti i školní mládež, která v pracovních hodinách vyrobila ptačí budky pro sýkorky a společně je před poslední brigádou nainstalovala.“
Smíchov, o kterém se historické prameny zmiňují jednou jako o malé obci a podruhé jej označují za osadu, měl kolem roku 1361 patřit k místům, kudy vedla významná obchodní cesta z Uherského Brodu do Strážnice a dále do Vídně. Jedna z pověstí uvádí, že Smíchovští přepadali a vykrádali obchodní vozy. Jedna z loupeží se jim údajně stala osudnou. Za přepadení a vykradení vojenských povozů, které vezly peníze do Vídně, přišla krutá odplata. Smíchov obklíčilo císařské vojsko, obyvatele vyplenilo a obec lehla popelem. Zachránit se měla jen hrstka lidí, která pracovala na okolních polích. Přesné datum zániku v kronikách chybí. Na místě se našly jen zbytky ohořelé středověké keramiky.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist