„Výroba jede načerno, bez povolení!“

„Výroba jede načerno, bez povolení!“
Foto: ilustr. web
Bystřice pod Lopeníkem Zprávy 10 / 09 / 2019

Už bezmála rok a půl upozorňují obyvatelé ulice Lopenická v Bystřici pod Lopeníkem na zhoršení životních podmínek kvůli stavbě a provozu nové výrobní haly společnosti Gukon. Jejich poslední stížnost vznikla 26. srpna a kromě Stavebního úřadu v Uherském Brodě ji řeší také uherskohradišťská pobočka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ve Zlíně (KHS ZK). Jaká opatření chystá a kdy je uskuteční? „Na základě podnětu obyvatel jsme neprodleně provedli v provozovně kontrolu, při které bylo zjištěno, že výroba je provozována načerno, bez příslušných povolení místně příslušného stavebního úřadu,“ odpovídá Vendula Ševčíková, mluvčí KHS ZK.

Co bude po vašem zjištění následovat?
Podáme podnět k provedení stavebního dozoru na Stavební úřad Uherský Brod ve věci nepovoleného užívání stavby.

Společnost Gukon podle svědectví obyvatel spouští výrobní zařízení také o víkendu, což má zakázáno. Hrozí jí za to ze strany KHS nějaký postih?
Ze strany KHS ZK je rozhodující, zda jsou při provozu v areálu plněny hygienické limity hluku stanovené platnou legislativou, konkrétně nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Tyto limity jsou stejné jak pro pracovní dny, tak pro dny pracovního klidu. Přímo k omezení provozní doby o víkendu nemáme žádná oprávnění.

Vedení obce obyvatelům přislíbilo, že vyjedná se Státním pozemkovým úřadem směnu parcel a v prostoru oddělujícím výrobní halu od bytové zástavby vysadí zeleň. Ta by měla plnit funkci optické a částečně protihlukové bariéry. Je toto opatření z vašeho pohledu dostatečné? Jak by se mělo obyvatelům pomoci od hluku a zápachu?
V rámci zkušebního provozu bude na základě naší podmínky stanovené v rámci stavebního řízení provedeno měření hluku. Při překročení hygienických limitů hluku budou muset být společností provedena dostatečně účinná protihluková opatření k jejich dalšímu zajištění.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist