Výsadba aleje má problémy. Jeden se bojí padajícího listí, druhý stínu

Výsadba aleje má problémy. Jeden se bojí padajícího listí, druhý stínu
Foto: Vizualizace OÚ Březolupy  /  Vizualizace vzrostlých javorů zhruba po 25 letech.
Březolupy Zprávy 24 / 08 / 2015

Stromořadí javorů nejspíš ozdobí centrum Březolup, jeho výsadbu obec plánuje už pět let. I když projekt není zcela po chuti dvěma vlastníkům sousedních rodinných domů, zastupitelé jej s největší pravděpodobností v září posvětí.
„Třebaže stromy vysázíme na obecním pozemku, jedenáct majitelů sousedních nemovitostí jsme o záměru předem informovali. Devět souhlasí, dva mají určité výhrady,“ potvrdil Petr Kukla, starosta Březolup. Jeden z vlastníků se obává náletů a padajícího listí na předzahrádce i zahrádce za domem, druhý zastínění oken. Starosta však jejich námitky nepovažuje vzhledem k vyjádření „většiny“ za vyslyšitelné. „Pozemek je obecní, vlastníci přilehlých rodinných domů jej léta udržují. Když bude listí nad jejich síly, o shrabání se postarají pracovníci obce. A ve druhém případě jsou obavy rovněž zbytečné, neboť stromy za pomoci arboristů nepřerostou výšku sloupů veřejného osvětlení, které domy rovněž nestíní,“ vysvětlil Kukla.
Obec počítá s výsadbou 13 javorů v úseku od bytového domu Stará pošta kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie až po odbočku k mateřské škole. Tři stromy se s jistotou objeví před bytovým domem, zbytek je na zastupitelstvu. „Kdyby byla proti polovina majitelů, jejich názor v rámci dobrých vztahů vyslyšíme. Ale dva je málo. Nechci však předjímat ortel zastupitelů,“ poznamenal březolupský starosta. Javory obec plánuje vysadit jako součást třetí etapy revitalizace návsi, která už se postarala, respektive postará o výsadbu stromů i keřů v zámeckém parku, u zdravotního střediska, kolem dětského hřiště a v parku u pomníku T. G. Masaryka. „Často jsme pod palbou, že jen kácíme, ale tak to není. Vlastníme i dvanáct hektarů nově vysázeného lesa a máme desítku „remízkářů“, pro zeleň se snažíme dělat maximum. Ale v centru už moc místa není, výsadba navíc musí mít hlavu a patu, a to i pro příští generace,“ zdůraznil Kukla. Jestli zastupitelé stromořadí posvětí, z obecní pokladny vysaje zhruba 90 tisíc korun. S výsadbou se počítá na podzim. Obyvatelé mají dnes poslední šanci vyrukovat s připomínkami, stačí v 17 hodin dorazit na obecní úřad.

autor: PETR ČECH
TOPlist