Vysokoškoláci doporučí nové palivo pro teplárnu

Vysokoškoláci doporučí nové palivo pro teplárnu
Foto: ctz  /  Jaké palivo nahradí stávající hnědouhelný prach?
Uherské Hradiště Zprávy 05 / 06 / 2020

Vysoké učení technické v Brně vypracuje studii, která nastíní, jaká technologie nahradí kritizované spalování uhelného prachu ve společnosti CTZ, vytápějící tisíce domácností a firem v Uherském Hradišti. Vysokoškoláci posoudí čtyři nejpravděpodobnější varianty a doporučí nejvhodnější volbu paliva nebo palivového mixu pro výrobu tepla a elektřiny od roku 2025.

Teplárna v Uherském Hradišti je léta pod palbou kritiky. Obyvatelé sousední ulice Na Zápovědi, ale i blízkého okolí, poukazují na zvýšenou prašnost, kterou výrazně nesnížila ani mlžná stěna. „Jen proměnila prach v černý déšť, ale snad se skutečně blýská na lepší časy a uhelnému prachu zvoní umíráček,“ věří jeden z obyvatel dotčené lokality.
Lidem svitla naděje už v prosinci, kdy radnice v Uherském Hradišti podepsala se společností MVV Energie CZ, vlastníkem CTZ, memorandum o společném postupu při výběru nového paliva pro budoucí desetiletí. Zadání komplexní studie je dalším krokem. „Jde o velkou investici v řádů stovek milionů korun, kterou město zabije několik much jednou ranou. Nechceme jen ukončit problémy s prašností skládky uhlí, ale chceme vědět, jestli nová teplárna může pomoci také s likvidací komunálních odpadů nebo kalů z čistírny odpadních vod,“ uvedl Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště.
Ve hře jsou zatím čtyři konkrétní varianty. Náhrada stávajících kotlů na spalování hnědého uhlí moderními nízkoemisními kotli na zemní plyn, kombinace plynových kotlů a kogeneračních jednotek, které vyrábějí také elektrickou energii, třetí možností je doplnění druhé varianty o zařízení na energetické využití komunálního odpadu, tzv. ZEVO, a poslední je výstavba kotelny na spalování biomasy a kalů z čistírny odpadních vod. Zpracovatel nejspíš posoudí i další vhodné alternativy, je ale pravděpodobné, že mezi nimi své místo najde výstavba stanice na výrobu bioplynu, která umožní i likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
„Hlavními kritérii pro posuzování jednotlivých variant jsou ekonomická výhodnost, vliv na životní prostředí, stabilizaci tepla i dopravní zatížení, lokální dostupnost zvažovaných paliv a dopad na poplatky za likvidaci komunálního odpadu,“ prozradil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice. „Od zpracovatele očekáváme rozhodnutí, jakou váhu mají jednotlivá kritéria mít, a tím pádem i doporučení, která z variant je nejlepší,“ doplnil starosta. Město se však podle něj rozhodně nezříká odpovědnosti. „Svět není černobílý, takže výsledkem nejspíš nebude jedna skvělá varianta a ostatní špatné. S MVV nakonec vybereme jednu z dobrých variant, když předtím ještě sladíme možná i protichůdné zájmy různých stran,“ uvědomuje si Blaha náročnost budoucího rozhodnutí.

Tagy článku

TOPlist