Využití brownfields je důležitou součástí rozvoje regionu

Využití brownfields je důležitou součástí rozvoje regionu
Foto: archiv  /  Jedním projektů, které podpořil Zlínský kraj, je také rekonverze pivovaru Uherský Ostroh
Zlínský kraj Zprávy 28 / 06 / 2012

Čtvrté zasedání Řídícího výboru pro realizaci Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji se 27. června zabývalo aktuálními informacemi k dotacím z krajského rozpočtu na předprojektovou dokumentaci. V průběhu let 2010 - 2012 kraj podpořil 24 žadatelů dotacemi v celkové výši 7, 841 milionů korun z vyčleněné částky osm milionů.
 Problematiku brownfields a možnosti jejich opětovného využití Zlínský kraj již několik let aktivně řeší prostřednictvím koncepčního přístupu zpracováním „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji“, která představuje otevřený a pragmatický dokument, navrhující konkrétní využití zmapovaných brownfields s rozlohou půl hektaru a více v našem regionu, uvedl statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, který má strategický rozvoj ve své kompetenci.
Role kraje je v oblasti brownfields, tedy již neužívaných a často zanedbaných průmyslových a jiných zástaveb, především podpůrná a spočívá zejména v motivaci a generování zájmu soukromého kapitálu prostřednictvím veřejných zdrojů. Konkrétně se jedná o podporu předprojektové přípravy projektů usilujících o regeneraci různorodých areálů, například o studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, architektonické a objemové studie plánovaného záměru či studie proveditelnosti.
Předprojektová příprava podpořená Zlínským krajem mnohým vlastníkům lokalit brownfields pomohla při získávání dotací na revitalizaci z operačního programu Podnikání a inovace a z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jako příklad mohu uvést Centrum informačních technologií a aplikované informatiky ve Slavičíně, rekonstrukci AB GEOSTAV Otrokovice a další , upozornil Libor Lukáš.
Dotace kraj poskytuje ze svého rozpočtu od roku 2010 prostřednictvím Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji. O finanční podporu mohou žádat vlastníci či dlouhodobí nájemci lokalit brownfields, které musí mít rozlohu nejméně 0,5 ha a současně nesmí být zatíženy zástavním právem. Žadateli mohou být jak obce, tak i fyzické a právnické osoby.
Z vyplacených dotací byl ze strany žadatelů největší zájem o objemové studie a studie proveditelnosti, kterých bylo celkem osmdesát tři procent. Hlavními žadateli byli zástupci podnikatelského sektoru, kterých bylo padesát osm procent, a veřejného sektoru, jichž se o dotace přihlásilo třiatřicet procent.
 
Podpořených projektů je celá řada
Z podpořených akcí je možné zmínit například Zemědělský areál Buchlovice, který  získal v letech 2011 a 2012 dotaci v celkové výši 1,437 mil. Kč na zpracování celkem čtyř předprojektových dokumentací, průmyslový areál Slavičín pak na pět předprojektových dokumentací 1,67 mil. Kč. Z dalších podpořených projektů, ať už šlo o objemové studie, studie využitelnosti či zpracování jiné dokumentace, můžeme jmenovat například technické zhodnocení budov zámku v Přílepích, rekonverzi pivovaru Uherský Ostroh, revitalizaci bývalého vlakového nádraží Morkovice, revitalizaci bývalého armádního velkoskladu PHM Halenkov, Zámek Liptál, regeneraci objektů Zemědělského družstva Rusava, GEOSTAV Otrokovice (Moravan Otrokovice), využití bývalého kravína - nové centrum obce Kateřinice, regeneraci plochy bývalé zámecké zahrady Pačlavice, komplexní revitalizaci a rekonstrukci Pivovaru Brumov pro rekreační, ubytovací a kulturní využití a s tím související záchrana nemovité kulturní památky, studii bioplynové stanice Kudlov, regeneraci lokality brownfield cihelna Napajedla nebo hřiště pro celou rodinu v obci Machová.
V nastávajícím období se chce Zlínský kraj zaměřit na správu stávající databáze brownfields, veřejně dostupné na adrese http://gis.kr-zlinsky.cz, sekce „On-line mapy – Brownfields Zlínského kraje. Další důležitou oblastí bude aktivní marketing, který by měl napomáhat  přitáhnout k brownfields v kraji investory. A konečně bezplatný poradensko-metodický servis, zaměřený na poskytování informací k  brownfields v kraji, vytipování vhodných lokalit pro určité typy podnikání a nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování jejich revitalizace.
Je třeba mít na paměti, že problémy s lokalitami typu brownfields neodezní samy. Nebudeme-li je aktivně na principu partnerství  řešit, průmyslové a zemědělské areály budou tak dále chátrat a cena za jejich smysluplnou obnovu  se bude jen a jen zvyšovat, dodal náměstek Libor Lukáš.
 

Tagy článku

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace