Vzácná bible je v rukou restaurátora

Vzácná bible je v rukou restaurátora
Foto: archiv Slováckého muzea  /  Vzácný exemplář - Léta chátral, za chvíli se ale představí veřejnosti.
Uherské Hradiště Zprávy 25 / 09 / 2009

Vzácný exemplář české bible, zvané Pražská, už neskrývá depozitář Slováckého muzea v Uherském Hradišti, ale je v kyjovském ateliéru zkušeného restaurátora Bohumila Šimečka, který zachraňuje, co se dá. Bible z roku 1488 je totiž v žalostném stavu. Restaurování si řádově vyžádá stovky tisíc korun.
Kniha nejvíce „krvácela“ za druhé světové války, kdy ležela ve vlhkém a plesnivém sklepě. „Mezi světovými válkami byla bible ještě neodborně převázána a původní vazba se nedochovala, stejně jako všechny listy. Asi šedesát se jich ztratilo,“ posteskla si Blanka Rašticová, zástupkyně ředitele Slováckého muzea a vedoucí oddělení historie. Z původních více než šesti set listů chybějí hlavně úvodní, včetně titulního. Dochovalo se pouze 548 listů. Asi před třemi stoletími se je sice kdosi pokusil doplnit, ale bohužel inkoustem podléhajícím rychlé zkáze.
Vzácný prvotisk první bible vytištěné v českém jazyce se aktuálně snaží zachránit kyjovský restaurátor. „Rozpadající se listy dávám dohromady pomocí lepidel a japonského papíru, který je pevný, ale zároveň lehký a průsvitný jako pavučina,“ uvedl Bohumil Šimeček, který se bibli snaží ošetřit natolik, aby vydržela aspoň dalších tři sta let. Samozřejmě muzejní skvost získá důstojnější vazbu, lacinou koženku nahradí pravá kůže.
Do Uh. Hradiště se bible vrátí v polovině listopadu. „Restaurování starých tisků je nesmírně finančně náročné, řádově se pohybuje ve stovkách tisíc,“ říká Rašticová. Impulsem pro záchranu vzácného exponátu byla dotace z ministerstva kultury, která pokryla polovinu nákladů. O druhou se postaral Zlínský kraj.

TOPlist