Vzduch má vyčistit Kotlíková dotace

Vzduch má vyčistit Kotlíková dotace
Foto: ilustr. web  /  Na Kopanicích se bude topit dřevem nebo uhlím stále, na řadě míst nemá plynovod ve členitém terénu místo.
Slovácko Zprávy 20 / 07 / 2015

Využijete Kotlíkovou dotaci, nebo ne? Většina obcí regionu řeší anketami, jestli se připojí do zástupu žadatelů o peníze na výměnu kotlů. V pozadí programu, pro který se vžil název Kotlíková dotace, je snaha „vyčistit vzduch“ v místech, která jsou nejvíce postižena emisemi. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo minulý týden výzvu, podle které může také Zlínský kraj připravovat podmínky pro získání dotace na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla na tuhá paliva.
Kotlíková dotace cílí na přístroje do výkonu 50 kW, což jsou kotle v běžných rodinných domech a chalupách. Peníze se však poskytují pouze v případě výměny současných ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní zdroje tepla.
Chystaná dotace tedy podpoří nákup kotle s automatickým dávkováním uhlí, biomasy, pelet, nebo jejich kombinací, a také dřevozplyňující kotle na kusové dřevo nebo dřevěné brikety a kotle na zemní plyn. Lidé budou moci dosáhnout na kotle v ceně od 15 do 60 tisíc korun.
I když se dají očekávat změny, dnes platí, že počínaje 1. zářím 2022 musí být všechny domácnosti vybaveny plynovými kotli alespoň 3. emisní třídy. Současně platí, že už od 1. ledna 2018 se tyto kotle nebudou smět prodávat.
„Naše anketa skončila nedávno a dá se říct, že zájem lidí o výměnu bude velký,“ sdělil Marek Mahdal, starosta Bánova. Podobná situace je ve většině obcí regionu.
Investice do dražšího kotle s nízkými emisemi škodlivin čekají na Slovácku tisíce domácností. V opačném případě budou muset přejít na plyn, tepelná čerpadla, solárně termické kolektory nebo krby s teplovodní vložkou.
„Přesto, že ministerstvo životního prostředí spustilo v této záležitosti docela masivní kampaň, je třeba uvést na pravou míru to, že o dotaci budou moci koncoví žadatelé žádat až tehdy, když Zlínskému kraji bude nastavení programu znova schváleno ministerstvem. A to bude s největší pravděpodobností nejdříve ke konci roku,“ vysvětluje Ivan Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje, který má životní prostředí v kompetenci. „Nastavení takzvaného kotlíkového programu v regionu musí nejdříve schválit Zastupitelstvo Zlínského kraje. Nejbližší jednání je 23. září. Teprve pak se podmínky odešlou ke schválení na ministerstvo. Záležet bude následně na tom, jak budou ministerské úřady rychlé. My jsme připraveni,“ doplnil náměstek.
Pokud jde o vlastní přechod na plyn, tento způsob řešení zatím nepřichází na několika místech regionu v úvahu. Bez připojení jsou třeba Lopeník a Vyškovec.  
„V našem případě není problém v tom, že bychom plyn nemohli do obce zavést. Potíž je, že na takovou akci nemáme peníze,“ říká Roman Buček, starosta Lopeníku. „U nás je plynofikace nereálná. Domy jsou rozesety daleko od sebe,“ popsal situaci ve Vyškovci jeho starosta Bohumil Hodulík.
Nedaleké Vápenice jsou na tom lépe. „Plyn máme a pokud byste si koupil třeba nezasíťovaný pozemek a chtěl přípojku, na vlastní náklady si ji budete moci pořídit. Samozřejmě pokud by to poloha nové usedlosti dovolila. Takže jistá možnost rozšířit plynofikaci ve Vápenicích je,“ sdělila starostka Anna Kubáníková. Téměř navlas stejná je situace na Žítkové. „Střed obce je kompletně připojen, bez plynu jsou jen usedlosti v kopcích. Pokud by nový obyvatel chtěl přípojku k nově postavenému domu, tak jedině na vlastní náklady a podle polohy stavení,“ shrnula starostka Šárka Šusteková.

Co nás čeká
1. 1. 2017 - povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva
1. 1. 2018 - končí prodej kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy
1. 9. 2022 - domácnosti budou muset prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy. V opačném případě hrozí pokuta až 50 tisíc korun, kotle nižších emisních tříd se už nebudou smět používat

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist