Vzniká partnerství Hradiště a Mistelbachu

Vzniká partnerství Hradiště a Mistelbachu
Foto: ilustr. web  /  Mistelbach se zřejmě stane dalším partnerským městem Uherského Hradiště.
Uherské Hradiště Zprávy 20 / 08 / 2018

Stejně jako s německým městem Mayen, s nímž hradišťská radnice dlouhodobě udržuje partnerské vztahy, se rýsuje podobná přeshraniční družba s další německy mluvící zemí.
Počáteční rozhovory s představiteli dolnorakouského okresního města Mistelbach se konaly na jejich radnici 18. dubna. Tehdy hradišťskou radnici zastupoval místostarosta Zdeněk Procházka, tajemník městského úřadu Josef Botek, dále pak Adéla Tuhá z odboru partnerských a zahraničních vztahů a František Tureček, iniciátor i organizátor tohoto setkání. Naši zástupci představili rakouským radním město Uherské Hradiště, jeho kulturní a společenské akce, sociální politiku, školství a podnikatelskou sféru.
Na začátku srpna, konkrétně v úterý 7. srpna, už na půdě hradišťské radnice přivítali rakouské partnery starosta Stanislav Blaha, místostarosta Zdeněk Procházka, Iva Mošťková a Adéla Tuhá, ta také v roli tlumočnice. Z radnice v Mistelbachu přijeli starosta Alfred Pohl, radní pro kulturu a společenská sdružení Roswita Lukes a místostarosta Christian Balon. Dopolední setkání se uskutečnilo v kanceláři starosty, kde si obě strany nastínily představy konkrétních partnerských vztahů a oboustranných aktivit. V odpoledních hodinách následovala návštěva v prostorách jezuitské koleje, kde byl starosta Pohl a další rakouští hosté seznámeni s historií i současností královského města. Z expozice v „Jezuitce“ pak za doprovodu hostitelů ještě rakouští radní prošli Zelný trh a Mariánské i Masarykovo náměstí. Jak se zdá, starosta Blaha v rozhovoru se svým rakouským protějškem naznačil, že partnerství obou měst se jeví velmi zajímavé a reálné. A ještě jedno pozitivum. Cesta do Mayenu je dlouhá zhruba 1 000 kilometrů, ale do Mistelbachu jen 110 kilometrů.

TOPlist