Vzpoura v Brodě. Už přes 600 lidí chce letní kino zpět ke kavárně

Vzpoura v Brodě. Už přes 600 lidí chce letní kino zpět ke kavárně
Foto: sal  /  Karel Gregor, který má brodskou kavárnu Ulité Kafé v pronájmu, ukazuje archy plné podpisů. Gregor je autorem petice za návrat letního kina ke kavárně.
Uherský Brod Zprávy 01 / 08 / 2017

Z původně banálního případu, přesunutí letního kina z prostor u kavárny Ulité Kafé na náměstí 1. máje, je skandál. Na světlo totiž vyplynul fakt, že stížností obyvatel na kino není několik, ale pouze jedna. Jde pouze o výhrady radního a zastupitele Antonína Karáska, jenž bydlí v bezprostřední blízkosti kina. A co je obzvlášť důležité, rozhodnutí o stěhování nebylo podle všeho kolektivním rozhodnutím devítičlenné rady. Oficiální zápis z jednání sice ještě není veřejně k dispozici, je tady však jedno svědectví: „O letním kinu se hovořilo, ale pouze okrajově. Nehlasovalo se,“ říká radní, který si nepřál zveřejnit jméno z obavy před „politickou odvetou“.
Že se musí kino stěhovat, to se jeho vedoucí a dramaturgyně Lenka Slívová dozvěděla v úterý 18. července. „Ředitelka Domu kultury mi přeposlala e-mailovou korespondenci s místostarostou Petrem Vránou, ve které je jasně uvedeno, cituji: „na základě stížnosti dr. Karáska, vznesené na poslední Radě města dne 13. 7. 2017, souhlasí Rada města s okamžitým ukončením provozu letního kina v Ulite Cafe a přenesením jeho produkce na obvyklá místa - zahrada Panského domu nebo nám. 1. máje, konec citace,“ uvedla Slívová.
„Nejednalo se o moje vlastní rozhodnutí,“ ohradil se Petr Vrána s tím, že pouze tlumočil souhlas rady tak, jak to vyplynulo z debaty. „Jednali jsme se o tom v bodě „různé“,“ vysvětlil.
Koncept spojení letního kina a kavárny Ulité Kafé začal fungovat před pěti lety. Za změnou, jejímž cílem bylo zároveň zvednout návštěvnost a získat prostory pro fanoušky art filmů, stáli Pavel Vrága a Lenka Slívová. Nápad se ujal, letní kino je dnes pojmem. „A pokud jde o rušení nočního klidu, za celou dobu fungování u kavárny si nikdo nestěžoval...,“ podotýká Lenka Slívová.
Její slova potvrzuje i Radek Šustek, ředitel Městské policie Uherský Brod. „Ze Seichertovy ulice, kde dosud letní kino sídlilo, nemáme v posledních dvou letech hlášenu jedinou stížnost. Loni se objevil pouze případ, kdy tam po půlnoci rapoval mladík s batohem na zádech. To ale nemělo souvislost s kinem,“ potvrdil ředitel Šustek. „Já jsem ale neupozorňoval na nadměrný hluk. Jádrem problému je neoprávněný zábor veřejného prostranství, a tedy nepovolená produkce,“ řekl radní Antonín Karásek.
Jenomže dokumenty, které dokazují opak, jsou k dispozici. „Zábor je povolen od prvního dne letních prázdnin až do 2. září,“ ukazuje Slívová potřebná povolení. Naproti tomu místostarosta Petr Vrána uvažuje nad pokynem pro finanční výbor s tím, aby doložil, jak se žádost vyřešila. „Nejsem si vědom toho, že by se Dům kultury v této věci provozu obracel na město. Jde o soukromou iniciativu a žádost paní Slívové,“ řekl Vrána.
Fanoušci kina mezitím uspořádali petici nazvanou Chceme letní kino u Ulitého Kafé v Uherském Brodě. Signatářů je už přes 645. Radní jim minulou středu v rámci svého mimořádného jednání částečně vyhověli. „Výsledkem je kompromis. Místo toho, aby se hrálo u kavárny každou prázdninovou sobotu, dohodli jsme se na dvou filmových večerech. Jde o soboty 5. srpna a 2. září. Další čtyři prázdninové soboty se pak bude promítat na náměstí 1. máje,“ oznámil starosta Patrik Kunčar.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist