Vztahy Veselí - Wessels spadly na bod mrazu. Chystá se soud

Vztahy Veselí - Wessels spadly na bod mrazu. Chystá se soud
Foto: ara  /  Zámecké zahradnictví ve Veselí nad Moravou. Jedna ze tří zanedbaných nemovitostí, která už do nájmu společnosti Wessels nepatří.
Veselí nad Moravou Zprávy 26 / 03 / 2015

Napětí mezi městem Veselí nad Moravou a společností Wessels, která je majitelem stále víc chátrajícího zámku, nepolevuje. Neshody se zástupci slovensko-české společnosti, která slibovala obnovu zámku a také pronajatých objektů bývalé myslivny, zahradnictví a Salajky, bude řešit soud. Proč? Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá Petr Kolář, právník a místostarosta Veselí nad Moravou.

Město Veselí se chystá na soudní spor se společností Wessels. O co se žaloba opírá, co požaduje a kdy se má uskutečnit první soudní jednání?
Město postupuje standardní cestou, snaží se prostřednictvím soudní ochrany práv vymáhat svoji pohledávku za neuhrazené nájemné z posledních let. Byl podán návrh na vydání elektronického platebního rozkazu k úhradě dlužné částky ve výši zhruba jednoho milionu korun. Bývalý nájemce podal proti platebnímu rozkazu odpor a nyní čekáme, kdy soud nařídí první jednání, jehož termín zatím neznáme.   

Zahradnictví a Salajka jsou údajně tak zanedbané, že si město nechalo vypracovat znalecké posudky. Na objektech měly vzniknout škody za nejméně dva miliony, které podle expertů neodpovídají běžnému opotřebení. Jak budete řešit tento problém?
I tuto informaci musím, bohužel, potvrdit. Je zřejmé, že technický stav objektu takzvané myslivny a areálu zahradnictví je ve výrazně horším stavu, než v jakém byl před pěti lety nájemci předán k užívání. V tuto chvíli necháváme zpracovat odborné posudky a na základě jejich výsledků se orgány města budou muset rozhodnout, jakým způsobem budou nárokovat úhradu vzniklé škody.  

Existuje nějaký způsob, jak by mohlo město nebo stát zastavit další devastaci veselského zámku? Mimochodem, většinu lidí, kteří se vydají na místo, nejspíš napadne, že pod některými zámeckými okny jde bez nadsázky o život. Vůbec bych se nedivil oznámení „nepřibližovat se“.
Možnosti města jsou v tomto ohledu velmi omezené. Je třeba vnímat skutečnost, že zámek je v soukromém vlastnictví a jeho stavebně-technický stav mohou nepřímo ovlivňovat pouze orgány státní správy v rámci památkové péče, případně stavebních předpisů. Nastane-li situace, že dojde k ohrožení života nebo zdraví kolemjdoucích, bude zapotřebí podat podnět ke stavebnímu úřadu, aby s vlastníkem zámku zahájil příslušné správní řízení.    

Jak si město představuje budoucnost nemovitostí? Rýsuje se nějaký projekt s alespoň přibližným termínem uskutečnění?
V rámci rady města padlo rozhodnutí, že k těmto stavbám a pozemkům - tedy k objektům myslivny, zahradnictví a Salajky - budeme přistupovat dvojím způsobem. Jednak je zapotřebí řešit jejich aktuální stav a jednak je zapotřebí hledat smysluplný projekt jejich dlouhodobého využití. Již v tuto chvíli je areál zahradnictví opět propachtován k zemědělské činnosti a odstraněny byly staré skleníky v havarijním stavu. Díky finanční podpoře z Ministerstva kultury by měly být v průběhu léta provedeny nejnutnější opravy střechy a statiky na myslivně a zchátralé objekty garáží na Salajce by měly být zdemolovány a celá tato zpevněná plocha by měla nově sloužit jako záchytné parkoviště pro návštěvníky parku, přístavu nebo koupaliště. Toto prozatímní řešení umožní přípravu dlouhodobějších projektů, které se však jistě neobejdou bez spolufinancování buď z evropských fondů nebo ze zapojení soukromého sektoru.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist