Wessels chystá žalobu na veselskou radnici

Wessels chystá žalobu na veselskou radnici
Foto: archiv  /  Eva Hamašová, jednatelska společnosti Wessels, na nádvoří Veselského zámku
Veselí nad Moravou Zprávy 18 / 06 / 2014

„Dluh zaplatíme a následně připravíme a podáme u soudu žalobu na město za poškozování zájmů soukromého investora. Na naší straně je čas, který ukazuje, že máme dlouhodobé záměry a svou práci chceme udělat profesionálně, slušně a udržitelně. K dnešnímu dni byly realizovány investice v desítkách milionů korun. Další přijdou v okamžiku, kdy budeme mít garance, že naše investice nebude znehodnocena.“
Taková je reakce společnosti Wessels na rozhodnutí Zastupitelstva města Veselí nad Moravou neprodat ani neprodloužit nájem tří nemovitostí, které má slovensko-česká společnost v nájmu. Jde o myslivnu, bývalé zahradnictví a Salajku, jež stojí v zámeckém parku, a které Wessels zahrnuje do plánů spojených s rekonstrukcí zámku.
Na otázky DOBRÉHO DNE odpovídá Eva Hamašová, jednatelka Wessels, s. r. o.

Veselští zastupitelé rozhodli, že další pronájem Salajky, myslivny i bývalého zahradnictví už nepodpoří. Nájem tak skončí k poslednímu červnu, o dalším osudu nemovitostí se má rozhodnout v září. Jak vnímáte toto rozhodnutí?
Při hledání souvislostí, kterých je v příběhu spousta, je nutný návrat do historie. Od okamžiku, kdy  Wessels požádal o pronájem prvního ze tří objektů, kterým bylo v roce 2009 zahradnictví, jsme jako důvod uváděli zájem připravit k rekonstrukci kromě zámku i všechny tři objekty. Každý z nich vždy patřil historicky k areálu rodu Chorinských, posledních šlechtických vlastníků veselského panství. Na těchto důvodech se dosud nic nezměnilo. Mimochodem, zámek koupila společnost Wessels v roce 2006, ale až od července 2009 je stoprocentním vlastníkem Wesselsu společnost EMEL Bratislava, která v ní do té doby byla podílníkem. Pro všechny tři objekty jsme nechali zpracovat záměr jejich dalšího využití. V případě myslivny dokonce i projekt pro stavební povolení, které jsme v roce 2010 i získali. Po důkladné analýze projektu z hlediska jeho následné využitelnosti pro veřejnost jsme projekt nechali koncepčně předělat a na začátku roku 2012 jsme ho představili starostovi Miloši Kozumplíkovi. Pro realizaci rekonstrukce podle upraveného projektu bylo zapotřebí nové stavební povolení, k takzvané změně stavby před dokončením. Architekt projektu si tedy vyžádal všechna potřebná stanoviska od dotčených orgánů. Všechna byla pozitivní, kromě toho z města. Vydání jeho stanoviska bylo začátkem dubna 2012 „odloženo“.

Jak vám tento postup město vysvětlilo?
Nikdy jsme se to konkrétně nedozvěděli, a to navzdory opakovanému připomínání všech faktů. Od poloviny roku 2011 jsme se pak v různých podobách „potýkali“ se záměrem postavit novou malou vodní elektrárnu v těsném sousedství zámku. Dokonce i někteří lidé bez vyšší odborné zdatnosti v této problematice tušili, že umístění takového díla poblíž zámku je sporné. Radnice však, navzdory našim opakovaným věcným a technickým připomínkám směrem ke stavebnému úřadu i vedení města, záměr postavit elektrárnu jednoznačně podpořila. Stalo se tak v lednu 2012. Začátkem března 2012 jsme pak podali první odvolání vůči stavebním úřadem vydanému územnímu rozhodnutí.

Pokud jde o Salajku, o tu je zájem i jinde. Nabídku městu předložila také společnost CPA Baťův kanál.
Areál Salajky máme v nájmu od ledna 2011. Už na závěr tohoto roku „navštívili“ Salajku, a podotýkám, že bez předchozí domluvy s námi, zástupci jiného podnikatelského subjektu. Následně se ukázalo, že město podporuje v námi pronajaté lokalitě zájmy právě tohoto subjektu. Potvrzením našeho jednoznačného zájmu pokračovat v nájemní smlouvě nakonec musely tyto aktivity ustat.

Kdy jste začali usilovat o odprodej všech tří nemovitostí?
Bylo to v lednu 2012 při osobním jednání se starostou, a to právě v souvislosti s připraveností projektu rekonstrukce myslivny. Vedla nás k tomu skutečnost, že investice do pronajatého objektu jsou z účetního i daňového hlediska vysoce nevýhodné. Majetkové vypořádání a odprodej by naopak vytvořil ekonomicky a finančně standardní podmínky pro rekonstrukci. Současně by to mohlo být výhodné řešení pro obě strany a v konečném výsledku také pro občany. Navzdory chápavému postoji starosty nakonec nemělo ani toto téma pokračování.

Přispěl tento přístup k neplacení nájemného?
Nájemné za pronajaté objekty společnost přestala platit posléze, na jaře v roce 2012. O důvodech tohoto postupu jsme několikrát informovali na různých fórech. To, co jsem dosud k vývoji řekla, může pozorného čtenáře k těmto důvodům přivést. Stručně řečeno - plaťte městu nájemné, nemalé náklady na energie, nevyhnutelnou údržbu a na konci nájmu konec…

Loni v únoru jste však měli možnost sami vysvětlit svůj postoj, a to přímo na zasedání zastupitelstva. S jakými pocity jste odcházeli?
Chtěli jsme informovat o vývoji projektu obnovy zámku, ale vše skončilo s pocitem, jako bychom byli „předvoláni na kobereček“, a následným honem na čarodějnice se stále stejným zaklínadlem „neplatíte, neplatíte“. Ze samotného jednání jsme odcházeli bez většího zájmu většiny přítomných dozvědět se cokoliv pragmatického ohledně projektu, či snahy posunout se v oboustranném řešení dál.

Od konce loňského léta však došlo k mnohem častější komunikaci. V zákulisí se hovořilo o velmi vstřícném postupu města a snaze najít rychle takové řešení, které by uspokojilo všechny strany.
Zhruba v srpnu 2013 se zintenzivnila komunikace a především snaha naší společnosti najít oboustranně přijatelné řešení. Od počátku prosince, kdy byla předložena oficiální písemná žádost o odkoupení tří objektů, se samozřejmým splněním předpokladu uhrazení vzniklých závazků, se uskutečnilo několik jednání na úrovni rady města, nebo na úrovni starosty. Všechna působila dojmem, že se „věci pohnuly“ a postupně se vytváří podoba možné dohody. Tento dojem však zůstal vždy jen krátkou dobu. Po několika dnech či týdnech se ukázalo, že se „věci mají poněkud jinak“. Rada města opakovaně požadovala „jednoznačné právní garance“ pro rekonstrukci zámku jako podmínku pro uvažování o odprodeji všech tří budov. Nabídka z písemné žádosti o odprodej město neuspokojila, ale ke konkretizaci „uspokojivé představy jednoznačných právních garancí“, navzdory opakované žádosti z naší strany, už nedošlo. Kromě nápadu, který zazněl na jednom z jednání městské rady, že bychom mohli garantovat třeba samotným zámkem, a který nepřímo potvrdil pravdivost řečí, že Wessels již přišel o zámek…

Nedávno jste do Veselí přicestovali znovu, tentokrát na zasedání městské rady. Proč?
Na tomto zasedání, které se uskutečnilo v první polovině května, jsme prezentovali věcný, faktický i časově-finanční „návrh postupu převodu nemovitostí“. Podotýkám, že nikdy nedošlo k jeho oficiálnímu potvrzení ze strany města.

Můžete být konkrétní?
Jeho prvním bodem bylo zveřejnění záměru městem. Výčet kroků obsahoval i závazek k zaplacení všech vzniklých závazků. V čase prověřování a vzájemného potvrzování aktuální výšky dlužné částky se však objevila „interní“ informace, že město objekty naší společnosti stejně neprodá. Že jen potřebuje získat čas a částky za nájemné... Později se ukázalo, že tato zpráva „z druhé ruky“ má reálný základ.

Jak jste na tuto situaci zareagovali?
Víte, všechny ty překážky, které je zapotřebí překonat, aby se majetek v soukromém vlastnictví nestal nástrojem samosprávy a svévole některých jejích členů, jsou nepředstavitelné. Zasáhlo nás, že jakýkoliv dobře míněný záměr něco smysluplně a užitečně dělat i pro jiné, tady končí „odkladným rozhodnutím“. Jen si vzpomeňte. Zafinancovali jsme v zámku archeologický průzkum, který významně ocenili i památkáři, ale jeho výsledky se bez jakékoliv domluvy náhle použily i pro jiný účel... My ale připravujeme investici mimořádného rozsahu, takže i my chceme mít své garance. Jde přece o soukromý majetek. Je neuvěřitelné, že všichni nám chtějí mluvit do toho, jak máme rekonstrukci zámku provést, kdy a kolik se má proinvestovat. Avšak pomoci takovému záměru a ukázat, že daná investice přinese prospěch, tam už tolik zájemců není. Léta jsme platili nemalé nájemné i vysoké náklady za energie za objekty, kterých smysluplná využitelnost byla už v čase pronájmu problematická. A to nemluvím o technickém stavu nemovitostí.

Kterou ze staveb tím myslíte?
Poslední rekonstrukce myslivny nebyla příliš šťastná. Myslivna bude zcela určitě potřebovat kompletní sanaci přízemí. A kupříkladu v rámci hledání možného využití pro objekt Salajky, kterému se vedle dalších dvou objektů věnovaly komise RMV, vyšlo jako rozumné řešení i její zbourání. Přitom my jsme za takto ceněný objekt platili nájemné… Mimochodem - městu jsme nabízeli spolupráci na všech připravovaných záměrech včetně toho, který se týká zámku. A zástupcům radnice i možnost účastnit se jejich tvorby. Nesetkalo se to s absolutně žádným zájmem. Z našeho poznání je tedy výsledek jasný. Jestli chce někdo ovlivňovat soukromé aktivity, kterými jsou jednoznačně investiční aktivity na soukromém majetku, měl by poskytnout jisté garance. Zejména, že nedojde ke znehodnocení dané investice. Město jistý malý krůček udělalo. Je ale škoda, že navzdory osobní dohodě se starostou, v rámci které akceptoval upřesnění našeho návrhu na vypořádání závazků po odsouhlasení prodeje, je výsledek, jaký je. Při dobré vůli a zájmu podpořit a pomoci dobré věci přece není nutné být u hlasování odkázaný na záminku „nezaplatili“. Navíc když to bylo dohodnuto jinak.

Kdy došlo k jednání se starostou?
Jednání se uskutečnilo dva dny před posledním zasedáním zastupitelstva. Vyvstává tedy otázka, o co tu vlastně jde a kde je morálka vykonavatelů funkcí samosprávy. Podle našeho názoru se zastavuje u snahy diktovat podmínky pro realizaci investice na soukromém majetku formou co, kdy a za kolik. Naše závazky si samozřejmě splníme a následně připravíme a podáme u soudu žalobu na město za poškozování zájmů soukromého investora. Na naší straně je čas, který ukazuje, že máme dlouhodobé záměry a svou práci chceme udělat profesionálně, slušně a udržitelně. K dnešnímu dni byly realizovány investice v desítkách milionů korun. Další přijdou v okamžiku, kdy budeme mít garance, že naše investice nebude znehodnocena.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist