Z bývalé prádelny odčerpali čtyři tuny chlorovaných uhlovodíků

Z bývalé prádelny odčerpali čtyři tuny chlorovaných uhlovodíků
Foto: il.
Uherský Brod Zprávy 22 / 09 / 2011

Česká inspekce životního prostředí ukončila správní řízení s brodskou radnicí. Jádrem sporu bylo chemické znečištění v okolí bývalé prádelny a chemické čistírny na Vazové ulici. I když se město o čistění lokality snaží už deset let, některé z chemikálií stále postupovaly k břehům Olšavy. Inspekce proto městu nařídila soubor opatření, která mají zabránit dalšímu zamoření okolní půdy.
„Brodu jsme nenařídili jen dočištění lokality. Město bude muset po dobu dalších tří let provádět pravidelná čtvrtletní kontrolní měření. Po dobu pěti let také požadujeme sledování obsahu chlorovaných uhlovodíků v řece Olšavě,“ řekla k opatřením Ivana Awwadová, mluvčí České inspekce životního prostředí.
?Inspekce však městu vyšla vstříc a zmírnila některé stanovené limity pro obsah chemických látek ve vodě a půdě. „Dočištění budeme provádět už na tyto nově stanovené limity. Limity pro obsah látek byly inspekcí zmírněny na základě analýzy rizik z roku 2010 a také na základě návrhů města,“ vysvětlil Petr Vozár, vedoucí brodského odboru životního prostředí. „Podle analýzy rizik je kontaminace vázaná v dostatečné hloubce pod terénem a přímé ohrožení zdraví lze vyloučit,“ doplnila mluvčí inspekce.
Inspekce chce situaci v místech bývalé chemické prádelny i nadále sledovat a pokud to bude nutné, nařídí další opatření.
?Provoz prádelny fungoval od šedesátých až do devadesátých let, kdy prádelnu získalo město. Během sanace středu areálu byly odčerpány přes čtyři tuny chlorovaných uhlovodíků.

autor: LUKÁŠ FABIÁN
TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace