Z terminálu se stane přestupní stanice. Už v červnu!

Z terminálu se stane přestupní stanice. Už v červnu!
Foto: archiv
Uherskobrodsko Zprávy 25 / 04 / 2017

Toto je dobrá zpráva pro všechny cestující, kterým nové jízdní řády ztrpčují cestu vlakem z Bojkovska do trojměstí Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město. Z nové přestupní stanice, ve kterou se loni v prosinci proměnilo chátrající nádraží v Újezdci, se znovu stane obyčejná zastávka.
„S platností od 15. června se novou přestupní stanicí pro osobní vlaky ve směru Bojkovice - Bylnice stane nádraží v Uherském Brodě,“ oznámil Pavel Botek, krajský radní pro dopravu. „S platností od prosince 2017, což je naopak termín pro platnost nového jízdního řádu 2017/2018, bude navíc nově řešena koncepce regionální dopravy na tratích 340 a 341 na trasách Staré Město - Luhačovice - Bojkovice - Bylnice, a to v návaznosti na rychlíky z Prahy přes Staré Město do Luhačovic.“
V praxi to znamená, že současný generel veřejné dopravy, který způsobil, že cestující musí u některých spojů na trase Bylnice - Slavičín - Bojkovice - Uherské Hradiště až dvakrát přesedat, bude už brzy cárem papíru. „Výsledek jednání zástupců zlínského hejtmanství s Ministerstvem dopravy dopadl tak, jak jsme chtěli. Současný jízdní řád působí lidem jen problémy,“ oddechl si Josef Jančář, starosta Šumic.
Josef Jančář a jeho bojkovický protějšek Petr Viceník byli nejhlasitějšími kritiky nových jízdních řádů, které významně zasahují do života dvěma tisícovkám obyvatel z Bojkovic, Záhorovic, Nezdenic, Šumic, Pitína a Hostětína. Většina z nich cestuje do Uherského Brodu a Hradiště na ranní směnu a zpět.
Ministerstvo dopravy řeší vedení rychlíků Jan Amos Komenský a Hradišťan (trasa Praha - Luhačovice) taktovým způsobem. I ten čekají změny. „Je nezbytné, aby regionální doprava plynule navazovala na ministerský koncept. Definovali jsme proto priority s tím, že v oblasti Slovácka jsou pro kraj důležité uzlové stanice. Tedy Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice a Uherský Brod. Do stanic v těchto městech tedy budou směřovat přestupní vazby dálkové a regionální dopravy,“ upřesnil radní Pavel Botek.
Pokud jde o rychlíky Jan Amos Komenský a Hradišťan, oba komplikují místním pasažérům život především v pátek. „Tehdy totiž mívají zpoždění. Mimochodem, v Újezdci jsou na přestup na bariérově i jinak nevyhovujícím nástupišti jen dvě minuty. Jenomže pokud má rychlík zpoždění, osobní vlak nečeká…,“ říká zastupitelka Bojkovic Anna Mikulášková, která dojíždí za prací do Uherského Hradiště. „Navíc pro cestující s handicapem je přestup velmi vysilující. A potíže mají i lidé, kteří jezdí domů z Kunovic. Těm totiž rychlík nezastavuje, takže musí na přestup do Újezdce osobním vlakem. Na nástupišti pak čekají na rychlík z Hradiště… Až pak všichni společně jedeme do Bojkovic...“

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist