Za úhynem dravých ryb stojí tři viníci

Za úhynem dravých ryb stojí tři viníci
Foto: FB
Babice Zprávy 08 / 11 / 2018

Bakterie, amoniakální dusík a počasí mají na svědomí úhyn 230 kilogramů candátů v babických Uhliskách! Takové jsou výsledky rozborů vody a uhynulých ryb, které prokázaly, že dravé ryby nezabil nedostatek kyslíku. Rybáři každopádně za spoluviníky považují i majitele „zahradních“ chatek.
„Ve vzorcích odebrané vody jsme naměřili zvýšenou hodnotu amoniakálního dusíku, která je pro citlivější druhy ryb toxická. Příčiny neznáme, ale domníváme se, že jsou způsobené rozkladem sinic,“ reprodukoval ortel vodoprávního úřadu Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice. Naměřené hodnoty byly podle informací DOBRÉHO DNE dvojnásobné, než je limit. „Amoniakální dusík je pro ryby za normálních okolností neškodný, zvýšený výskyt je důsledkem hnilobného rozkladu ve vodě, který má podle všeho na svědomí extrémně teplé letní počasí, ale i zdejší chataři,“ tvrdí Milan Čaja, předseda pobočného spolku Moravského rybářského svazu v Uherském Hradišti, podle kterého chatky na březích slepého ramena řeky Moravy už dávno neslouží jen k zahradnické činnosti. Není totiž výjimkou, že jsou obývané celoročně… „I když jsou ve druhém ochranném pásmu, nikdo pořádně neví, jestli mají chaty jímky a jak likvidují odpad. A problémem je rovněž letošní překotná snaha majitelů zajistit si dostatečný objem dešťové vody na zalévání, naváželi různé nádoby a sudy, ve kterých zůstávaly ještě zbytky původního obsahu,“ poznamenal Čaja, podle kterého se některé zjištěné látky nemohly dostat do vody přirozenou cestou…
Státní veterinární ústav rybářům předal i výsledky rozborů uhynulých candátů. Je z nich zřejmé, že je nezabil nedostatek kyslíku. „Už od začátku jsme tvrdili, že nejde o udušení. Ryby neměly roztažená žábra ani vyceněnou ztuhlou tlamu. Byly napadené dvěma bakteriemi, které se rozmnožily a napadly jejich zažívací trakt, játra a střeva. I tady přitom platí, že za normálních okolností se nerozmnoží,“ prozradil šéf uherskohradišťských rybářů. Za úhynem však podle něj stojí i extrémně teplé počasí, kdy se teplota vody ve dne i v noci šplhala k 27 stupňům. „Dlouhotrvající teplo bez srážek úplně zastavilo cirkulaci vody, která se neochladí a je živnou půdou pro hnilobné procesy,“ dodal Čaja.
Jelikož vodoprávní úřad při místním šetření ani s výsledky rozborů vody nezjistil protiprávní jednání, nezahájí přestupkové řízení. Kauza úhynu ryb je tak u konce.

autor: PETR ČECH
TOPlist