Začal Rok mozku, v Hradišti vydělá na drahé stroje

Začal Rok mozku, v Hradišti vydělá na drahé stroje
Uherské Hradiště Zprávy 18 / 02 / 2016

Rok výživy je u konce. Uherskohradišťská nemocnice letos zacílí na prevenci a léčbu cévních mozkových příhod a dalších onemocnění centrální nervové soustavy. Vyhlásila totiž Rok mozku. Vedení společnosti opět připravuje benefiční Den rodiny, ale třeba i Den otevřených dveří na oddělení následné péče.
„Zaměříme pozornost na pacienty, kteří jsou po centrálních mozkových příhodách hospitalizováni na neurologii. Jejich počet totiž každoročně stoupá, ještě v roce 2014 jich bylo 489, loni už 595,“ nahlédl do statistik Petr Sládek, předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice. S nárůstem pacientů se potýká i iktové centrum, kde se provádí trombolízy (obnovení toku krve do ucpané mozkové tepny - pozn. autora). Meziročně jejich počet stoupl o 33. „Pacienti většinou mají větší nebo menší poškození mozku, musí včas začít s rehabilitací. Ať už přímo na neurologii, rehabilitaci nebo na lůžkách následné péče,“ říká Sládek.
Cílem Roku mozku je také osvěta veřejnosti, odborné přednášky, benefiční akce a oslovení sponzorů, jejichž finanční příspěvky nemocnice využije na nákup přístrojů a pomůcek. „Rehabilitační stroje i pomůcky jsou velmi drahé, ale také velmi účinné. Snad s pomocí sponzorů nakoupíme třeba robotickou ruku, závěsný systém nebo chůzový trenažér,“ přeje si Sládek. Loňský rok výživy vynesl skoro 2 miliony korun, za které špitál nakoupil 400 nových tabletů s vyhřívacími deskami pro rozvoz stravy pacientům, porcelánové nádobí a multifunkční pánev.
Nemocnice v rámci Roku mozku plánuje i Den otevřených dveří na oddělení následné péče, otevření speciální poradny, nové tělocvičny nebo zavedení skupinové péče pro příbuzné a pečovatele o nemocné s centrální mozkovou příhodou či demencí.

TOPlist