Žáci z Újezdce měli delší prázdniny

Žáci z Újezdce měli delší prázdniny
Újezdec u Luhačovic Zprávy 17 / 09 / 2008

Tajné přání mnoha školáků se vyplnilo těm z Újezdce u Luhačovic. Když všichni školou povinní oprašovali aktovky, místní děti si ještě užívaly prázdnin. Dostaly totiž týden navíc. O prodloužení prázdnin rozhodla náročná rekonstrukce, která se neplánovaně protáhla.
„Podle nasmlouvaného harmonogramu byly práce zahájeny prvního července a ukončeny budou na konci října,“ upozornil místostarosta pro oblast školství Petr Vrána na fakt, že opravy stále probíhají. Dle jeho slov se však mělo uvnitř objektu přestat pracovat 29. srpna.
„Sám osobně jsem byl ve čtvrtek 21. srpna, tedy více než týden před inkriminovaným termínem, kontrolovat průběh prací na obou rekonstruovaných školách. Kromě Újezdce probíhají totiž podobné opravy i ve škole Na Výsluní. A co se týká ZŠ Újezdec, musel jsem konstatovat, že průběh dokončovacích prací uvnitř objektu je plně v souladu s harmonogramem,“ uvedl Vrána. Podle něj zbývalo tehdy dokončit pouze montáž podokenních parapetů a vymalování stěn s vyměněnými okny.
Rozsah dokončovacích prací byl tehdy stále v souladu s rozpisem. „Je pravdou, že ředitelka školy již tehdy sama od sebe, bez porady s vedením města a možná ve zbytečné obavě, posunula termín nástupu do školy o jeden plný týden,“ řekl Vrána, který je přesvědčený, že termín byl bez problému splnitelný a školní rok mohl být zahájen klasicky prvního září.  
„Na druhou stranu však chápu ředitelku školy, že samotná příprava školního roku se vším všudy si vyžáduje jistý čas v normálním pracovním prostředí, a proto se rozhodla posunout termín zahájení školního roku o jeden týden,“ vyjádřil se závěrem Vrána. Nutno dodat, že o případech, kdy může být zahájení školního roku odloženo referuje školský zákon. Situace, do které se škola dostala, posunutí začátku umožňuje.
„Školní rok jsme slavnostně zahájili osmého září. Zpožděný začátek byl způsoben výměnou oken a zateplováním budovy školy,“ uvedla ředitelka školy Olga Budíková. Vnitřní práce už skončily. Ještě se však pracuje na zateplování budovy. Dle ředitelčiných slov byli rodiče i žáci o vniklé situaci informováni.
„Musíme činit řadu bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke zranění žáků. Opravy totiž definitivně skončí až na konci října,“ poznamenala s obavami Budíková.
„Posunutý začátek školního roku nemá žádný výrazný vliv na výuku. Jen odpadl rozjezdový týden a děti se tak začaly zrovna učit,“ vyvrátila ředitelka obavy žáků z nahrazování.

TOPlist