Zákaz koupání je protiprávní, schyluje se k soudní bitvě!

Zákaz koupání je protiprávní, schyluje se k soudní bitvě!
Foto: archiv  /  Zákaz koupání je podle právníků protiprávní, ale i diskriminační a šikanozní.
Ostrožská Nová Ves Zprávy 30 / 06 / 2021

Zákaz koupání na novoveských jezerech vyvolal obrovskou bouři nevole, Spolek chatařů Pánská už dokonce spřádá plány na soudní bitvu! Jejich právník totiž označil inkriminované opatření obecné povahy za diskriminační, šikanózní a hlavně protiprávní, protože zasahuje do občanských práv.

„Zákaz koupání, ale i další soubor zákazů a omezení vlastnických práv majitelů dotčených pozemků, je v rozporu se zákonem, protože nesplňuje zákonný požadavek, aby u zakázaných činností šlo prokazatelně, nikoliv hypoteticky, o činnosti poškozující, případně ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Jde tedy o jasné porušení vodního zákona,“ prohlásil František Šácha, právní zástupce Spolku chatařů Pánská.

Zákaz koupání je dílem opatření obecné povahy o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves, který je zásobárnou pitné vody pro téměř 80 tisíc obyvatel. Platí pro jezero Čtverec i Chylicko. „Koupání je povolené pouze na přírodním koupališti Albatros,“ potvrdil Jan Pášma, mluvčí uherskohradišťské radnice, která plní roli vodoprávního úřadu. „U jezer dochází k nedovolené neřízené rekreaci bez základního hygienického zabezpečení, se znečišťováním břehů odpady. Zákaz koupání v zájmu ochrany vod je proto opodstatněný,“ píše se v rozhodnutí Magistrátu města Zlín. Kdo zákaz poruší, koleduje si ve správním řízení o pokutu až 20 tisíc korun.

Hrozba je však podle Šáchy neoprávněná, vychází totiž z protiprávního opatření obecné povahy. „Argument, že zdroj pitné vody je fatálně ohrožen koupáním osob a existencí rekreačních staveb ve druhém ochranném pásmu, odporuje realitě i dosavadním poznatkům. Absolutní zákaz koupání i staveb, které neznamenají žádné ohrožení zdroje pitné vody, je nepřiměřený, šikanózní a nezákonný,“ zdůraznil Šácha, podle kterého se má úřad zaměřit na přísné pokutování za znečišťování břehů. Vlastníkům chat pak uložit povinnost napojení na řádně izolovanou a vyváženou jímku odpadních vod nebo vybavení chemickým záchodem. „Když policie a orgány životního prostředí kontrolují a pokutují řidiče za nepovolený vjezd, určitě zvládnou i sankce za znečišťování veřejného prostoru,“ tvrdí zkušený právník, podle kterého neexistují důkazy, že zdroj pitné vody byl ohrožen nebo poškozen. „Zpracované hydrologické posudky naopak vždy respektovaly plochu jako rekreační, přičemž odebrané vzorky vody nebyly nikdy závadné, o čemž svědčí i měření bakteriologických ukazatelů a sloučenin v jezerech odbornými orgány,“ připomněl Šácha.

Opatření podle něj vůbec nereflektuje reálný stav území, které je po desetiletí bez jakýchkoliv negativních dopadů využíváno ke koupání a zastavěno desítkami stavebních objektů, sloužícím k rekreaci a rybaření. „Jejich vlastníci navíc dodržují na pozemcích čistotu a pořádek, významně se tak podílejí na ochraně zdroje pitné vody,“ dodal Šácha.

Chataři se proto obrátí na soud a doufají, že napadené části opatření zruší. „Věřím, že nezávislý znalecký posudek, o jehož vypracování v soudním řízení požádáme, vyvrátí účelově formulované závěry, ze kterých zákaz koupání i užívání staveb vychází,“ prohlásil právní zástupce Spolku chataři Pánská.

Tagy článku

TOPlist