Zarostlý rybník Antoníček je prý řeka! Stát chce důkaz, že je to jinak

Zarostlý rybník Antoníček je prý řeka! Stát chce důkaz, že je to jinak
Foto: SAL, koláž DOBRÉHO DNE  /  Zástupce hospodáře rybářského svazu ve Starém Městě Erik Schneider představuje rybník Antoníček
Staré Město Zprávy 06 / 06 / 2018

Boj s větrnými mlýny připomíná snaha rybářů ve Starém Městě o získání rybníku Antoníček v lokalitě Olší. Už tři roky se totiž dohadují s Povodím Moravy, vlastníkem dotčených pozemků. Státní podnik je odmítá prodat, protože jsou vedeny jako koryto vodního toku. Rybáři se nestačí divit…
„Když nám vodoprávní úřad doloží, že pozemky netvoří koryto vodního toku, můžeme se zabývat otázkou možného prodeje. Státní podniky Povodí obecně takové pozemky nezcizují, jsou totiž zásadní pro jejich činnost,“ šokoval rybáře Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.
„Ano, historicky pozemky protínala Salaška, ale to už neplatí několik let, jenže Povodí stále vychází ze starých map,“ kroutí hlavou Jiří Horsák, předseda Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Staré Město. „Dnes už pozemky vůbec k ničemu nepotřebují, ostatně se o ně ani nestarají. Rybník dnes připomíná džungli, je kompletně zarostlý kopřivami a náletovými dřevinami,“ komentoval současnou situaci Horsák. Staroměstští rybáři podle něj plánují revitalizaci rybníka. „Ale když pozemky nezískáme do majetku, nic se nezmění,“ podotkl předseda.
Historie chovného rybníka o rozloze 0,3 hektaru sahá ještě do totality, kdy jej za 200 tisíc korun vybudovali právě rybáři. Jenže po revoluci pozemky připadly městu a Povodí Moravy, takže jediným řešením byl pronájem.
 „Jenže během let jsme platili stále víc a víc, až se stal nájem ekonomicky neúnosný. V roce 2015 jsme proto vypověděli smlouvu,“ vracel se v čase Horsák.
A jelikož Povodí Moravy s rybníkem nemělo žádné plány, požádali rybáři o prodej pozemků.
„I když jsme nakonec dosáhli i stanovení ceny za metr čtvereční (20 korun - pozn. autora) a měli požehnání závodu v Uherském Hradišti, naše plány zhatilo Brno kvůli starým mapám,“ nechápe Horsák.
Povodí Moravy však ještě nepovažuje jednání o prodeji za ukončené. „Už jsme si vyžádali další doklady u příslušného vodoprávního úřadu, které se stanou podkladem pro další postup v dané věci,“ potvrdil mluvčí Chmelař. „Musíme kompletně posoudit všechny varianty, cílem je samozřejmě nejhospodárnější nakládání se svěřeným majetkem,“ dodal. Povodí Moravy podle něj zatím nemá problém s pronájmem pozemku. „Jsme nakloněni každému investičnímu záměru, který je v souladu s našimi plány a přispěje k boji se suchem na Uherskohradišťsku.
Investor však musí respektovat podmínky, kterými jsme vázáni z titulu správy svěřeného majetku státu a postavení řádného hospodáře,“ vzkázal Chmelař na pravý břeh řeky Moravy. O opětovném pronájmu však rybáři nechtějí ani slyšet, ostatně při pohledu na „rybník“ se jim asi nikdo nediví…
„To bychom byli blázni. Už nechceme investovat do cizího, ale svého. Rybník potřebuje revitalizaci jako sůl, je třeba jej znovu vybagrovat, zpevnit břehy, což přijde zhruba na 150 tisíc korun,“ potvrdil Horsák.

autor: PETR ČECH
TOPlist