Zastávka budí emoce, vyrostla pod okny rodinného domu. Obec v tom ale problém nevidí

Zastávka budí emoce, vyrostla pod okny rodinného domu. Obec v tom ale problém nevidí
Foto: SAL, koláž DOBRÉHO DNE  /  Jak by se vám zamlouvalo umístění autobusové zastávky před domem? Přesně to se stalo rodině Churých ze Zlechova. Přitom možnost kam zastávku postavit nebyla jediná.
Zlechov Zprávy 05 / 02 / 2020

Autobusová zastávka, kterou obec Zlechov postavila přímo před jedním z rodinných domů, stále budí emoce a rozděluje zastupitele. I když ji už nikdo z mapy nevymaže, majitelé domu stavbu považují za kudlu do zad. Cestující jim totiž pokřikují a kouří pod okny. Jenže obec zůstává v klidu, postupovala prý v souladu s platnými zákony.

„Obec poprvé šlápla vedle, když zastávku naprojektovala i na náš pozemek. Když jsme na problém upozornili, geodet nám dal za pravdu. Nebyl dodržen projekt z důvodu, aby zastávka nezasahovala do našeho pozemku a teď obec jakékoliv pochybení odmítá,“ kroutí hlavou Jaroslav Churý, majitel rodinného domu, před kterým vyrostla autobusová zastávka. Třebaže Churý opakovaně protestoval proti její výstavbě, nakonec jakožto vlastník už sousedního pozemku vůbec nebyl účastníkem stavebního řízení.
„Místostarosta mi řekl, že vše viselo na úřední desce, měl jsem se zajímat. Na obci ale všichni dobře věděli, že bych se stavbou nesouhlasil a nikdy bych ji nepovolil. Jenže to se jim nehodilo do krámu,“ zlobí se Churý, podle kterého stačilo zastávku posunout k opodál stojícímu domu ve vlastnictví obce nebo před obecní úřad.

Obec Zlechov však Churého kritiku odmítá. „Stavební úřad postupoval v rámci územního a stavebního řízení podle stavebního zákona. Pan Churý se nezúčastnil svolaného jednání stavebního úřadu, na kterém mohl podat námitky stejně jako další občané, jejichž připomínky byly akceptovány a zapracovány do projektové dokumentace,“ reagoval Ondřej Machala, starosta Zlechova, podle kterého se projekt rekonstrukce průtahu obcí, včetně inkriminované autobusové zastávky, připravoval už od roku 2011. „Už tenkrát se dohodlo, že stávající zastávku u obecního domu č.p. 19 zkrátí, protože místo něj se podle územního plánu počítá s výstavbou místní obslužné komunikace do nových lokalit pro bydlení a dům pro seniory,“ připomněl Machala. Jestli se tehdy obec zabývala změnou umístění zastávky, netuší. Nebyl totiž v zastupitelstvu.Redakce DOBRÉHO DNE se snažila získat i další informace, ale na otázky, jak se stane, že obec zakreslí projekt na cizí pozemek, proč obec neupozornila Churého na probíhající stavebního řízení a jestli (ne)věděla o jeho odporu k výstavbě autobusové zastávky, starosta neodpověděl. „Doručování písemností účastníkům územního a stavebního řízení lze za určitých okolností provádět i formou veřejné vyhlášky, takže ne vždy je správní orgán povinen obesílat účastníky řízení individuálně,“ poznamenal Rostislav Novosad, vedoucí stavebního úřadu v Uherském Hradišti.

Každopádně aktuálně platí, že zastávka stojí výhradně na pozemcích obce, jen je proti srsti nejbližšímu sousedovi, který cestujícím může z okna servírovat kafe…

autor: PETR ČECH
TOPlist