Zastupitel Ořechova do vězení nepůjde! Soud obžalobu rozcupoval

Zastupitel Ořechova do vězení nepůjde! Soud obžalobu rozcupoval
Foto: ilustr. web
Ořechov Zprávy 05 / 04 / 2016

Šestačtyřicetiletý Zdeněk Svoboda, bývalý místostarosta a v současnosti zastupitel Ořechova, do vězení nepůjde! Okresní soud v Uherském Hradišti jej zprostil obžaloby, podle které se při stavbě sběrného dvora dopustil zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinností při správě cizího majetku. Rozsudek však ještě není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu na odvolání.
„Soud neprokázal, že obžalovaný skutky spáchal, proto jej zprostil obžaloby,“ uvedl při odůvodnění rozsudku Jiří Přibyl, samosoudce okresního soudu.
Svoboda jakožto jediný jednatel uherskohradišťské stavební firmy podle obžaloby získal zakázku na výstavbu stavebního sběrného dvora bez předchozího schválení zastupitelstvem, stavbu provedl bez písemné smlouvy o dílo a řádně nevedl stavební deník. „A navíc způsobil škodu obci, když cenu díla nadhodnotil o 323 002 koruny,“ prohlásil při závěrečné řeči Lukáš Mahdal, státní zástupce.
Argumenty obžaloby však podle soudu rozcupoval revizní znalecký posudek Vysokého učení technického v Brně (VUT), ústavu soudního inženýrství. Cenu vybudovaného stavebního sběrného dvora v Ořechově, včetně přístřešku, totiž vypočítal na 773 386 korun, což je o 34 414 korun více, než si vyfakturovala společnost obžalovaného. „Revizní posudek přinesl zásadní obrat v nazírání soudu, do případu vnesl zásadní světlo. Jasně prokázal, že cena sběrného dvora, včetně přístřešku, odpovídala cenám v čase a místě obvyklým, není tedy pravda, že byla nadhodnocená,“ zdůraznil Přibyl, podle kterého předchozí znalecké posudky nevytvářely reálný obraz o ceně provedeného díla.
„Nezapočítaly veškeré práce, které obžalovaný provedl. To znalecký posudek VUT je velmi precizně zpracovaný, jeho autoři provedli místní šetření, vrtné sondy i laboratorní zkoušky, problematikou se zabývali do hloubky. Soud neměl žádných pochybností, že by byl posudek nějak zmanipulovaný, stranil některé ze stran nebo snad porušil trestní řád. Jsou pod ním podepsány kapacity v oboru, jejich závěr není na deseti, ale na 266 stranách,“ dodal Přibyl.
Svoboda se podle soudu nedopustil ani zneužití pravomoci úřední osoby. Při sjednávání zakázky totiž obec zastupoval starosta, obžalovaný jednal za stavební firmu. „Verdikt soudu respektujeme, ale neztotožňujeme se s ním. Vycházel jen z revizního posudku. Otázkou přitom zůstává, do jaké míry se opíral o stavební deník, jehož existenci popřel sám obžalovaný. Záhadně se objevil až během soudního líčení,“ komentoval rozsudek Jaroslav Březina, místostarosta Ořechova. I proto si obec ponechala lhůtu na odvolání, stejně jako státní zástupce i obhájce. Když se někdo odvolá, kauza zamíří ke krajskému soudu.

autor: PETR ČECH
TOPlist