Závory padají. Na cestě k Záhorovicím i šedesátkrát denně

Závory padají. Na cestě k Záhorovicím i šedesátkrát denně
Foto: ilustr. web
Bojkovice Zprávy 01 / 06 / 2016

Na vjezdu do města závory. A na výjezdu to samé. Kdo projíždí Bojkovicemi, ten musí mít štěstí, aby se vyhnul čekání u vlakových přejezdů. Závory tady padají častěji než jinde a jakkoliv se zdá, že jde o problém k pousmání, místním to jako humor rozhodně nepřipadá. Čekáním u závor na cestě ze Záhorovic a Pitína se vážně zabývalo jak vedení města, tak Správy železničních dopravních cest v Olomouci (SŽDC).
„Ve městě máme tři přejezdy se závorami a v červenci se stalo, že najednou spadly dolů všechny. Na vině však tentokrát nebyly vlaky, ale varovný systém, na kterém dělníci právě pracovali. Výpadek si vyžádal zhruba celou hodinu. Zrovna jsem byl poblíž, takže jsem závory nadzvedával a auta pouštěl…,“ vzpomíná starosta Petr Viceník. „Tato historka sice byla k úsměvu, ale jinak o žádné žerty nejde,“ dodává starosta.
Posuďte sami.
Vůbec nejvytíženějším bojkovickým přejezdem jen ten na cestě směrem do Záhorovic. „Podle platného jízdního řádu přes něj v pracovní den projede 39 pravidelných vlaků. Pravidelně se přes něj posunuje, přibližně dvanáctkrát za den. Asi šestkrát denně projede přes přejezd nákladní vlak,“ vypočítává Ladislav Kašpar, který je pověřen řízením olomouckého SŽDC. A doplňuje: „K tomu ještě musíte připočítat mimořádné vlaky, mimořádné posuny a přestavování, což se děje v průměru čtyřikrát za den. Z těchto údajů je zřejmé, že k uzavření přejezdu z důvodu jízdy drážního vozidla přes přejezd dochází přibližně jedenašedesátkrát za den. V denní době je frekvence uzavření častější.“
Z vysvětlujícího dokumentu SŽDC, který má redakce DOBRÉHO DNE k dispozici, vyplývá, že přejezd na silnici do Pitína je uzavřen 49krát za den. Tady projede v pracovní den 33 pravidelných vlaků, desetkrát pak závory spadnou kvůli pravidelným posunům.
Šance, že vám plynulou jízdu Bojkovicemi přeruší čekání u závor, je tak poměrně vysoká. „Je to nepříjemné, ale na druhou stranu tady nedochází k nehodám,“ tvrdí profesionální řidič Pavel Gregůrek, který oběma úseky pravidelně jezdí.
A co na to SŽDC? „Za komplikace v souvislosti s častým uzavíráním železničních přejezdů se městu i občanům omlouváme, ale podle platné legislativy jsme povinni provozovat a udržovat přejezdová zabezpečovací zařízení v souladu s předpisy a normami tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozování drážní dopravy ani účastníků silničního provozu. Častá frekvence uzavírání přejezdů na území Bojkovic je způsobena pouze železniční dopravou podle platného jízdního řádu,“ shrnul Ladislav Kašpar.

autor: JAROSLAV CHUDARA
TOPlist