Ze všech písniček zpívám nejraději ty slovácké

Ze všech písniček zpívám nejraději ty slovácké
Foto: sal  /  Mirek Topolánek má rád vína ze Slovácka
Slovácko Zprávy 08 / 01 / 2018

Silný prezident, který lid nerozděluje, ale spojuje. Takovým chce být Mirek Topolánek. Rodák ze Vsetína, který jde do prezidentských voleb se symbolickým číslem 1, poskytl týdeníku DOBRÝ DEN exkluzivní rozhovor.

Zlínský kraj je pohraničním regionem s několika bývalými a dnes nevyužívanými rekreačními areály. V čase války v Afganistanu se některá střediska měnila v dočasné uprchlické tábory. Mělo by Česko přijímat migranty prokazatelně prchající před válkou a nabídnout jim ubytování v prázdných areálech?
Česká republika musí na základě ženevských konvencí přijímat osoby, které mají právo na azyl a které u nás o něj v jako v první bezpečné zemi požádají. Ženevské konvence nemluví přímo o válečných uprchlících, ale o lidech, kteří jsou z různých důvodů pronásledováni. To znamená například i z náboženských důvodů. Takže právo na azyl by u nás nepochybně získali například křesťané prchající z muslimských zemí, kde jim hrozí násilí a smrt. Popřípadě muslimové, kteří odpadli od víry, za což je v islámu trest smrti. A naopak - to, že je některá země ve válce, není ještě automaticky důvodem k udělení azylu. Každá žádost se posuzuje individuálně. Zatím u nás o azyl žádá kolem tisícovky osob ročně a pouze malé procento z nich má na něj skutečně právo. Zatím tedy tato věc není aktuální.
 
Poblíž Uherského Ostrohu je v plánu dlouhodobá těžba štěrku, vydatné zásoby vystačí až na 20 let. Podle některých studií však může těžba ohrozit zásobárnu vody až pro 140 tisíc lidí. Souhlasíte s těžbou? Proti těžbě se masivně postavili představitelé místních měst a obcí. Těžaři mají na své straně kladné stanovisko EIA. Jaký způsob řešení vzniklého sporu byste navrhoval vy. A jak byste situaci mohl pomoci v roli prezidenta?
Nejsem s touto věcí konkrétně obeznámen. Nicméně toto je přesně ten případ, kdy je na místě uplatnit přímou demokracii a uspořádat místní referendum. Sám jsem jako premiér v obdobné situaci ctil názor drtivé většiny obyvatel Jiřetína a přilehlých obcí, jimž hrozilo zničení z důvodu povrchové těžby hnědého uhlí. Jako prezident bych nepochybně na žádost občanů přijel přímo do místa a s problémem se podrobně seznámil.
 
Slovácko je silně religiózním krajem, křesťanství zde má velkou tradici i váhu. Často se diskutuje o zavedení povinné výuky náboženství do základní škol. Jak hodnotíte tento nápad vy?
Nemyslím si, že předmět náboženství by měl být povinný, je třeba ctít pluralitu náboženských vyznání, mezi něž patří i ateismus. Na druhé straně by žáci, kteří pocházejí z křesťanských rodin, měli mít právo si tento předmět vybrat jako volitelný. Co se týká školních osnov, obávám se, že křesťanství, které tvoří jeden z kulturních základů naší civilizace, je v nich věnována marginální pozornost a už vůbec není zdůrazněno, že křesťanství, případně židovství je na rozdíl od jiných náboženství v Evropě tradiční.
 
Současný prezident Miloš Zeman je velkým propagátorem průplavu Dunaj - Odra - Labe jako strategické dopravní investice mezinárodního významu, na níž se mají podílet čínští investoři. Někteří lidé na Slovácku se však bojí ohrožení zdrojů pitné vody i devastace krajiny. Podporoval byst v roli prezidenta tuto investici? A je podle vás v dnešní době vůbec reálná?
Za reálnou ji nepovažuji, myslím si, že existují rychlejší, levnější a efektivnější způsoby, jak zlepšit naši dopravní infrastrukturu. Naše dálnice a železnice jsou poměrně zanedbané. Kromě toho bych byl velmi ostražitý k tomu, aby k nám směřovaly masivní čínské investice, zvláště do strategických odvětví, jímž doprava jistě je. Země, které tak učinily, nyní podléhají nejen ekonomickému, ale i politickému čínskému vlivu.
 
Nejen na Slovácku dlouhé roky blokují ekologičtí aktivisté výstavbu důležitých dopravních tepen, například dálnice D55. Zároveň je o České republice známo, že má jeden z nejdelších a nekomplikovanějších systémů spojených se stavebním řízením. Co by se podle vás v této oblasti mělo změnit?
Měl by se změnit stavební zákon, a to tak, aby klíčové stavby dopravní infrastruktury mohly být prosazeny v rozumném čase. Trvám ale na třech podmínkách. Za prvé je třeba se slušně vypořádat se skutečnými vlastníky pozemků (tedy ne s ekologickými aktivisty), za druhé vyslyšet připomínky občanů, kteří skutečně dlouhodobě žijí v místě, a za třetí seznam těchto staveb by měl být přímo přílohou stavebního zákona tak, aby o tom, co je strategickou stavbou, rozhodoval parlament a nikoliv svévolně ministerští úředníci.
 
Mnoho živnostníků a tradičních řemeslníků ze Slovácka si oddechlo, když Ústavní soud odložil 3. a 4. vlnu EET, což potěšilo třeba lidové řemeslníky na vánočních jarmarcích. Je podle vás nezbytné zatěžovat malé podnikatele novými regulacemi, právě jako EET, kontrolní hlášení apod.?
EET a v současné formě i kontrolní hlášení považuji za zbytečnou šikanu drobných podnikatelů a živnostníků. Nejen že nepřináší státu vyšší výběr daní, ale spíše ho snižuje, neboť řada podnikatelů už neunese tuto byrokratickou zátěž a raději s podnikáním končí. Za stejně negativní považuji další důsledek EET, a to je podpora udavačství a šíření nenávisti mezi různými skupinami obyvatel. To je možná ještě horší než efekt ekonomický. Podle mého názoru by se EET měla zrušit celá.
 
V minulém roce na Slovácku probíhal velký boj za vyšší toleranci alkoholu u cyklistů na cyklostezkách. Vinaři a provozovatelé hospůdek se snažili přesvědčit poslance, aby stejně jako v Rakousku bylo cyklistům povoleno dát si pivo nebo skleničku vína. Souhlasil byste s takovou liberalizací?
V řadě zemí je tolerován alkohol do výše půl promile dokonce u řidičů motorových vozidel. Myslím si, že kdyby ve stejné míře byl u nás tolerován alkohol u cyklistů na cyklostezkách, neznamenalo by to žádné ohrožení.
 
Ani jako přímo volený prezident byste neměl příliš mnoho kompetencí ovlivňovat zákony a další směřování naší země. Na druhou stranu má prezident několik klíčových ústavních povinností. Na co byste se tedy ve funkci prezidenta soustředil právě vy?
Prezident má výrazné kompetence v zahraniční politice, kromě reprezentace země v zahraničí bych se soustředil i na praktické problémy. Zejména na řešení problémů migrační krize, terorismu a zastavení návrhu na zavedení povinných migračních kvót. Kromě toho bych se věnoval ekonomické diplomacii a otevíral dveře českým podnikatelům v zahraničí. Co se týká domácí politiky, tam bych se soustředil na obranu svobody, demokracie, práv našich občanů, nezávislosti médií, policie a rovnosti před zákonem. Také bych využil práva zvát si ministry k tomu, abych je přiměl řešit takové otázky, jakými jsou výše penzí a mezd a ochrana ohrožených skupin, jako jsou děti, nemocní, senioři a živnostníci.
 
Je o vás známo, že jako rodák ze Vsetína máte srdečný vztah k Moravě a jejím tradicím. Vedete k nim také svého syna, i když vyrůstá v Čechách? Žárlíte jako rodák z Valašska na slovácký folklor?
Vždy říkám, že valašství je stav duše. Mám ale stejně vřelý vztah ke Slovácku a Horňácku. Moje první tři děti se narodily v Bohumíně a v Ostravě. Nicolas v Praze. Valašské geny se v nich projevují velmi intenzivně. Pravdou je, že už nemají takový vztah k folkloru jako já. Přiznávám, že ani já už jsem nenásledoval svého otce, jako roduvěrného Valacha, že bych jako on dokonce zpíval v nějakém folklorním souboru. Ze všech písniček, které znám, zpívám nejraději právě ty slovácké. V Zarazicách krajní dům, to je moje nejmilejší.

TOPlist