Země vydala další poklady

Země vydala další poklady
Foto: zde  /  Nálezy ve Veselí - Vedoucí muzea ve Veselí nad Moravou Peter Futák ukazuje část nálezů, které archeologové z Hodonína objevili při průzkumu na Bartolomějském náměstí před výstavbou nové muzejní zdi.
Veselí nad Moravou Zprávy 18 / 11 / 2008

Veselí vydává unikátní svědectví o své historii, železáři byli ve městě již ve středověku

S jistou nadsázkou by se dalo říci, že kde se v poslední době ve Veselí nad Moravou kopne, tam leží doklad o dávné historii města. Svědčí o tom výsledky archeologických skupin, kterým se podařilo učinit objevy hned na několika místech města.
Mezi nálezy jsou nejen zbytky keramiky, ale i suterény zahloubených domů a dokonce i železářská pec. Je přitom možné, že ty největší historické poklady jsou ještě ukryty pod zemí, a to na Bartolomějském náměstí, které se má brzy rekonstruovat. „Při rekonstrukci vodovodu a chodníku na náměstí Míru se nám podařilo před dvěma domy nalézt několik shluků keramiky, která byla v tmavých horizontech chronologicky velmi výrazná. Podle těchto nálezů se dá uvažovat o intenzivním osídlení této části města již v průběhu pozdního středověku a dále raného novověku, tedy od 15. do 17. století,“ hodnotil nálezy, mezi kterými byly například okraje hrnců zdobených rádélkem, vedoucí archeologického oddělení Masarykova muzea v Hodoníně Jaromír Šmerda.
Archeologové přitom určité nálezy pod chodníkem, kde denně proudí tisíce lidí, očekávali.
„Při stavbě živnostenského domu, který stojí nedaleko, se nám podařilo nalézt suterény zahloubených domů, větší množství středověké keramiky a dokonce i železářskou pec se zbytky strusky. Díky tomu jsme zjistili, že ulice v těchto místech stála již ve vrcholném středověku a že byla přitom mírně odlišně situována,“ doplnil Šmerda.
Další doklad o historii města vydal dohled archeologů nad výkopy pro novou zeď na nádvoří budovy veselského muzea na Bartolomějském náměstí. Potvrdila se totiž jejich očekávání, že právě zde se rozvíjelo první osídlení města, které vznikalo kolem nedalekého vodního hradu. „Zbytky keramických zlomků dosvědčují, že zde lidé žili již od 13. století,“ uvedl Šmerda. Doklady o takto starém osídlení náměstí podporují přitom nedávné objevy na veselském zámku, jež učinili archeologové ze společnosti Archaia Brno, kteří byli doslova nadšeni tím, co se jim podařilo odkrýt na nádvoří této nejstarší stavby ve městě.
„Podařilo se nám odkrýt velmi dobře zachovalé základy dřevozemní části původního hradu přibližně z poloviny 13. století, což je naprosté unikum, které nemá v současnosti nikde na území České republiky obdobu,“ řekl David Merta z Archaia Brno. Archeologové se přitom mohou zatím jen domýšlet, co že se vlastně skrývá pod zemí Bartolomějského náměstí. S téměř stoprocentní jistotou se dá zatím jen říci to, že plánovaná rekonstrukce umožní odkrýt něco, co může mít zásadní význam pro dějiny města.
„Sledovaná plocha leží na území s archeologickými nálezy I. kategorie. Očekáváme proto, že zde zdokumentujeme důležité pozůstatky života v minulosti. Jednat by se přitom mohlo o zahloubené sídlištní objekty, odpadní jímky apod. s typickou keramikou, železnými a bronzovými předměty,“ doplnil Šmerda. Archeologové zároveň slibují, že jakmile se podaří dát dohromady ještě více materiálů, neskryjí jej jen do svých depozit, ale představí je veřejnosti, a to v muzeu, které shodou okolností stojí právě na Bartolomějském náměstí. 

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace