Zemka v boji o spravedlnost podporují přátelé

Zemka v boji o spravedlnost podporují přátelé
Foto: sal  /  Zdeněk Zemek se svými přáteli.
Uherské Hradiště Zprávy 09 / 10 / 2018

Iniciativa nejbližších přátel Zdeňka Zemka stála za vznikem spolku Spravedlnost na podporu nespravedlivě odsouzených a stíhaných v kauze fotovoltaických elektráren v Chomutově. Přípravný výbor spolku zorganizoval neformální setkání, které se konalo ve čtvrtek v prostorách Galerie Joži Uprky. Petr Vášát z přípravného výboru seznámil do posledního místa zaplněný sál s aktuálním děním ohledně pravomocného odsouzení Zdeňka a Alexandra Zemkových. Ty poslal soud do vězení jenom za to, že podepsali předávací protokoly ke dvěma solárním elektrárnám v Chomutově, které byly zapojeny do sítě na konci roku 2010. Údajně se tím připravovali na pokus o podvod, ke kterému ovšem nikdy nedošlo a ani dojít nemohlo. Jednali v dobré víře a nikomu nezpůsobili žádnou škodu. S tímto faktem se samozřejmě nemůže jejich otec Zdeněk Zemek smířit a snaží se dokázat jejich absolutní nevinu.
Součástí neformálního setkání bylo promítnutí filmu Nebezpečné slunce, který dopodrobna mapuje celou kauzu kolem solárních elektráren bratrů Zemkových v Chomutově. „Podle obhájců, podrobných analýz předních odborníků z justice, ale i stavebnictví a elektro neexistuje jediný důkaz o spáchání trestného činu a nikomu nevznikla žádná škoda. Přesto jsou synové Zdeňka Zemka a jeho další spolupracovníci, vzorní manželé a otcové rodin, odsouzeni k tvrdým trestům odnětí svobody za něco, co se nestalo. K tvrdším, než kdyby někoho zabili. To samé jako přes kopírák nyní čeká samotného Zdeňka jen proto, že nebyl ochoten vzdát se projektu, do kterého se zapojil na výzvu státu a o kterém byl přesvědčený, že má perspektivu, že mu zajistí práci pro zaměstnance jednoho ze závodů jeho holdingu Z-Group v době krize, kdy by je jinak musel propustit. Je naprosto zřejmé, že Zemek a spol. jednali v dobré víře, a naopak to byli oni, na které, slovy Milana Knížáka a Václava Klause, spáchal stát podraz, protože nedodržel podmínky, které sám vyhlásil,“ uvedl Petr Vašát.
Během setkání v uherskohradišťské Galerii Joži Uprky zároveň podepsaly téměř dvě stovky lidí petici proti nespravedlivému rozsudku, která žádá soudce Nejvyššího soudu, k němuž je nyní podáno dovolání, aby rozhodovali spravedlivě a bez jakýchkoliv vlivů.  

TOPlist