Získá věznice punc Národního památníku obětí totalitních režimů?

Získá věznice punc Národního památníku obětí totalitních režimů?
Foto: veznicehradiste.cz  /  Bývalá věznice je připomínkou totalitní zvůle.
Uherské Hradiště Zprávy 13 / 07 / 2021

Vyroste v bývalé uherskohradišťské věznici Národní památník obětí totalitních režimů? Občanský spolek Memoria o jeho vznik usiluje. Areál každopádně čeká na rekonstrukci, která má připomínat i pohnutou minulost, vždyť za jeho zdmi byli věznici bojovníci proti fašismu a trpěly i stovky lidí nepohodlných komunistickému režimu.

Memoria usiluje o proměnu místa utrpení a lidské svévole, ale i statečnosti, v prostor trvalého hledání pevných základů spravedlnosti a respektu k základním právům každého člověka. Prostředkem k naplnění vize je vybudování a živý provoz moderního muzea-památníku jakožto součásti proměny areálu. „Domnívám se, že věznice aspiruje na místo Národního památníku obětí totalitních režimů,“ říká Anna Stránská, předsedkyně spolku Memoria. Ani jeden ze tří současných národních památníků v Česku nevzdává hold a úctu památce obětí komunistického režimu. V Uherském Hradišti se podle Stránské jeho vybudování přímo nabízí. „Je důležité nadále utvářet pomocí mnoha různých střípků paměti jakousi mapu zla komunistického režimu, který přímo navázal na zvůli nacismu. Umístění národního památníku v Uherském Hradišti, kde lidé čelili jen těžko představitelnému týrání, a život některých skončil popravou na nádvoří věznici, mně připadá velmi příhodné,“ je přesvědčená.

Areál věznice přestal sloužit svému účelu v roce 1960, po spletité nedávné historii je objekt - kulturní památka, majetkem státu. Spravuje jej Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a čeká na rekonstrukci, po které nabídne střechu nad hlavou okresnímu soudu, probační a mediační službě, okresnímu státnímu zastupitelství a Muzeu totality. Už loni areál obsadila uklízecí četa, která z bývalých vězeňských cel, chodeb, sklepů, kaple, podkroví, sálů a venkovních prostor odvezla 127 tun odpadu. Aktuálně se provádí stavebně technický průzkum a další dokumentační práce.

Memoria předestírá ideu vzniku „Areálu spravedlnosti“ a apeluju na kvalitní architektonické řešení. „Na věznici je unikátní její zakonzervovanost, jsou zde silné stopy minulosti - doslova je možné pozorovat na vrstvách loupající se omítky jednotlivá období, a to od relativně pokojných dob Rakouska-Uherska. Je zajímavé, že paměť tohoto místa byla z veřejného povědomí na dlouhá léta vymazána, i daleko po roce 1989,“ připomněla Stránská, která se o věznici zajímá už od středoškolských let. Ze setkávání s pamětníky si vždy odnáší nové informace. „Poslední perličkou je, že na nádvoří věznice, kde se popravovalo, si příslušníci SNB vybudovali pro relaxaci volejbalové hřiště. Antukový povrch nedávno odhalil průzkum, jeho účel jsme zjistili při rozhovorech pro filmový dokument o věznici. Je to podobná kategorie necitlivosti, jako když část věznice byla od šedesátých let využívána pro družinu a školní jídelnu,“ dodala Stránská.

Když všechno půjde podle plánů, areál bývalé věznice a centrum Uherského Hradiště dozná výrazné proměny do roku 2028.

Tagy článku

TOPlist