Změní něco petice?

Změní něco petice?
Horní Němčí Zprávy 03 / 07 / 2009

V otázce prodeje historické hájenky v centru obce je Horní Němčí stále rozdělené. Na bouřlivém zasedání zastupitelstva před několika týdny se sice rozhodlo, že prodej se za určitých podmínek uskuteční, odpůrci prodeje se však rozhodně vzdát nemíní. Jejich šancí byla sepsaná petice. Tou se však na posledním zasedání odmítli zastupitelé zabývat.
„Netuším, proč tento bod zastupitelé stáhli. Petice obsahuje všechny zákonné parametry a orgán, kterému je směřovaná, v tomto případě zastupitelé, je povinen záležitost projednat a do určitého data odpovědět,“ zlobí se starosta Horního Němčí a zároveň člen petičního výboru Miroslav Bahula. Podle něj zákon stanoví lhůty 30, 60 a 90 dní.
A proč je vlastně starosta zapřísáhlým odpůrcem prodeje?
„Od začátku říkám, že to rozhodně není v osobní rovině. Ale jsem absolutně přesvědčen, že prodej je špatná věc. Nejde ani tak o tu budovu jako o pozemek,“ vysvětlil Bahula. Podle něj se v úvodu celého příběhu nejdříve jednalo jen o prodej části pozemku nad hájenkou, kde by vyrostly provozovny služeb.
„S tím jsem naprosto souhlasil, vše se ale změnilo, když přišli i se záměrem odkoupit hájenku,“ vypráví starosta.
„Každý rok se bavíme o tom, jestli to necháme zbořit, a teď, když to chce někdo opravit, tak mu bráníme,“ zazněl z úst zastupitele Aleše Bobčíka jeden z argumentů pro prodej.
Starosta ale oponuje.
„Jsem toho názoru, že zbořit se to bude muset tak jako tak. Budova z konce 19. století je totiž převážně ze dřeva a není památkově chráněná,“ myslí si Bahula. Který by na místě po hájence viděl nejraději nový obecní úřad, na který už existuje i studie. Jenže to je další argument pro zastánce prodeje.
„Na podobnou akci nemáme peníze. Máme mnoho rozdělaných projektů. Nemůžeme vše ufinancovat,“ zní unisono názor zastupitelů z řad podporujících prodej. A co na to starosta?
„Problematiku nového obecního úřadu budeme muset řešit v horizontu 5 – 10 let. A my nejenže nemáme podobně reprezentativní místo, kde by nový úřad mohl stát, ale my nemáme ani žádné jiné vhodné místo pro úřad. Leda že by byl někde u lesa,“ uvedl starosta hlavní důvod, který ho k jeho postoji vede. A ještě jeden důvod starosta má.
„Já kryji také jen sám sebe. Jsem osoba zodpovědná za hospodárné nakládání s obecním majetkem a prodej hájenky za 100 000 korun rozhodně nepovažuji za hospodárný,“ prozradil další důvod Bahula. Nezúčastněným nezbývá než pozorovat, jak to dopadne. Uspějí signatáři petice? Těch je 150. Což je dokonce více lidí, než bylo v Horním Němčí u posledních voleb.
A stane se něco, když starosta odpůrce nepřesvědčí?
„Vážné přemýšlím, že bych skončil. Ne hned. Nechci utíkat od rozdělané práce, ale do dalšího období už bych nekandidoval,“ tvrdí Bahula, kterému se příčí, že by měl v následujícím volebním období řešit stavbu nového obecního úřadu, ovšem bez vhodného pozemku.

 

autor: LUKÁŠ FABIÁN
TOPlist