Zneužití grantu = pryč z evidence

Zneužití grantu = pryč z evidence
Veselí nad Moravou Zprávy 16 / 02 / 2012

Rozdělovat peníze tak, aby zůstaly pod kontrolou. To je důvod, proč už ve Veselí nad Moravou nebudou podporovat neziskové organizace dotacemi, ale granty. Změna pro žadatele je zásadní, nejde jen o kosmetickou úpravu názvu systému. Granty nutí všechny žadatele k finanční spoluúčasti, přesněji - celkem 30 procent ze schválené částky si musí každý dokázat zajistit sám. Žádosti o příspěvek v 1. kole přijímá radnice do pátku 24. února. O přidělení částky do 50 tisíc korun rozhoduje městská rada, o vyšších částkách i zastupitelé. Premiérové granty by měly být rozděleny v prvním březnovém týdnu.
„Na nový grantový systém bylo letos z městského rozpočtu vyčleněno celkem 5 milionů korun,“ říká místostarosta Petr Kolář. „Peníze jsou určeny výhradně na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblasti kultury, sportu, sociálních věcí, cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Podpora ze strany města přitom může být až do výše sedmdesáti procent celkových nákladů projektu.“
Příjem grantových žádostí se letos uskuteční ve třech kolech. Na únorový termín naváže ještě květnový (1. - 18. 5.) a zářijový (1. - 21. 9.). „O podpoře projektů budou rozhodovat grantové komise. Jejich členové budou posuzovat zejména účelnost předkládaného projektu a jeho celkový přínost pro město Veselí. Jednoznačnou preferenci pak mají ty žádosti o grant, které směřují na podporu činnosti dětí a mládeže,“ sdělila Petra Pavková, mluvčí města.
Nový systém počítá se zavedením kontrolních mechanismů tak, aby splnil nároky na tři požadavky, kvůli kterým byl zaveden. Jsou jimi průhlednost, transparentnost a účelnost nakládání s veřejnými prostředky.
„Právě proto je kontrola nutností. Při zjištění závažného porušení pravidel nakládání s přidělenými granty bude mít takový příjemce nejen povinnost grant vrátit v plné výši, ale bude na další dva roky zcela vyřazen z grantového systému,“ vysvětlil místostarosta Kolář.
Vzhledem k ekonomické krizi se očekává příliv žádostí především z oblasti sociální péče, která shání sponzory možná nejhůř ze všech. Tady je grantovou prioritou podpora pravidelné celoroční činnosti těch, kteří se starají o zdravotně postižené obyvatele Veselí. Z grantů je možné hradit veškeré náklady spojené s poskytováním sociálních služeb včetně úhrady mzdových nákladů.   

Co podporují granty
kultura, sport a tělovýchova, sociální péče, rozvoj cestovního ruchu, ostatní volnočasové aktivity
vše o systému na www.veseli-nad-moravou.cz, rozdělovník „grantový systém“

TOPlist

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace